Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Coneix aquesta instal·lació i quins residus hi podem dur.

Què és la deixalleria municipal?

És una instal·lació autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya que disposa de diversos contenidors de gran capacitat que permeten emmagatzemar, de manera independent, diferents tipus de residus.

On està situada la deixalleria de Figueres?

Al carrer Itàlia núm. 28 del Recinte Firal, davant de la plaça Europa, a prop del barri de la Marca de l'Ham.

Quan puc anar a la deixalleria municipal?

La deixalleria està oberta al públic en l'horari següent:

de dilluns a divendres, de 9h a 13.30h i de 14.30h a 18h
dissabte, de 9h a 13.30h i de 14.30h a 17.30h
diumenge, de 10h a 12h

 Si us calgués trucar abans, el telèfon de Fisersa Ecoserveis SA, l’empresa que gestiona la deixalleria, és el 972 67 35 53 i el correu electrònic és ecoserveis@fisersa.es

Quins residus podem dur a la deixalleria?

És una instal·lació on podem dipositar els residus que, per les seves característiques, cal gestionar de manera independent perquè rebin el tractament apropiat; per això no es poden dipositar en els contenidors situats a la via pública. Tot i així, a la deixalleria municipal també podem portar els residus que dipositem en els contenidors blau, verd i groc, especialment quan es tracta de quantitats importants.

Així doncs, a la deixalleria podem dur:

Residus municipals ordinaris

 • paper i cartró, vidre i envasos
 • plàstics que no són envasos (joguines, testos, taules, cadires...)
 • vidre pla (miralls, finestres...)
 • ampolles de cava, que es renten i no es fonen
 • ferralla i metalls (bicicletes, paelles, tisores...)
 • tèxtils (roba, sabates, draps...)
 • olis vegetals usats (oli de fregits, oli de la tonyina...)
 • fustes (mobles, palets, estris de fusta...)
 • restes vegetals (restes de poda, restes de jardineria...)
 • runes d’obres menors (sanitaris, totxanes, ciment, ceràmica...)
 • aparells elèctrics i electrònics (ràdios, batedores, ventiladors, ordinadors, televisors, microones, rentaplats, neveres...)
 • cables i conductors elèctrics


Residus municipals especials

 • pneumàtics (de bicicleta, de cotxe...)
 • olis minerals usats (oli de motor)
 • fluorescents i bombetes de baix consum
 • bateries i piles
 • radiografies
 • medicaments
 • dissolvents
 • pintures i vernissos
 • altres productes tòxics (àcids, pesticides...)
 • envasos que han contingut productes tòxics


D’altra banda, hi ha residus que no s’admeten a la deixalleria, que s’han de gestionar a través d’empreses especialitzades, degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Residus no admesos a la deixalleria

 • materials barrejats, cal separar-los prèviament
 • materials que continguin amiant, com per exemple les antigues peces de fibrociment, conegudes popularment com a "Uralita"
 • residus industrials
 • materials explosius
 • residus radioactius
 • residus sanitaris

Si la persona encarregada de la deixalleria municipal considera que algun dels residus que hi volem dipositar no compleix els requisits necessaris, o bé es tracta de quantitats molt elevades que col·lapsarien el servei, podrà negar-nos l’accés, sempre de manera justificada i oferint una alternativa per a la seva gestió.

Quant costa portar residus a la deixalleria?

La voluntat de l’Ajuntament de Figueres és que la deixalleria municipal sigui gratuïta per a tothom que faci un ús moderat del servei. Solament s’ha d’abonar una taxa quan se’n fa un ús considerable. A títol d’exemple, cada mes podem portar fins a 200 kg de mobles de manera gratuïta; a partir d’aquesta quantitat, caldrà abonar 0,09 euros per cada kilogram d’excés.

Aquesta és la taula dels imports vigents que s’han d’abonar en concepte de tarifa per utilització de la de deixalleria municipal.

Qui supervisa el servei de la deixalleria municipal?

La deixalleria municipal és un servei que se supervisa des de la Secció de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquesta oficina és la responsable d’aspectes com ara el seguiment de l’empresa que presta el servei de deixalleria, l’establiment dels horaris de la deixalleria, el control de les entrades i sortides de residus de la deixalleria, els contactes amb l’Agència de Residus de Catalunya per al control dels residus que s’hi gestionen, entre altres qüestions.

Qui presta el servei de deixalleria a Figueres?

El servei de deixalleria és una competència municipal que l’Ajuntament de Figueres presta de manera indirecta a través de l’empresa de capital mixt Fisersa Ecoserveis SA. Fisersa Ecoserveis s’encarrega del manteniment de les instal·lacions (neteja, retolació...), de la dotació de personal, de l’anotació de les entrades i sortides de residus, d’encarregar els buidatges dels contenidors de gran capacitat, etc.