Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta al cens d'animals de companyia

Aquest procediment té per objecte el compliment de l’obligació legal de les persones propietàries d’animals de companyia (gossos, gats i fures) de registrar-los en el Cens municipal d’animals de companyia

Baixa al cens d'animals de companyia

Aquest tràmit té per objecte donar de baixa un animal de companyia en el Cens municipal d’animals de companyia, ja sigui per mort de l’animal o bé per trasllat de l’animal a un altre municipi.

Modificació de dades del cens d'animals de companyia

Comunicació de qualsevol canvi en les dades d’un animal domèstic censat, ja sigui per canvi de domicili o per canvi de propietari, sempre que l’animal continuï residint en el terme municipal de Figueres

Llicència per tinença i conducció de gossos perillosos

Aquest procediment descriu l’obtenció de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, que ha de ser sol·licitada tant per la persona propietària de l’animal com per qualsevol altra persona que el condueixi per espais públics.