Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre la recollida selectiva del paper i el cartró.

On he de llençar el paper i el cartró?

El paper i el cartró usats s’han de dipositar en els contenidors de color blau situats a la via pública. També els podem portar a la deixalleria municipal, de manera especial quan es tracta de grans quantitats. Per altra banda, a la zona de vianants del casc antic, coneguda com a rovell de l’ou, a les 8 del vespre es fa una recollida porta a porta del paper i cartró. El motiu d’aquesta recollida diferenciada és que en aquesta àrea hi ha una elevada concentració de comerços que generen grans quantitats de cartró, la qual cosa fa inviable la recollida tradicional mitjançant contenidors.

Què seleccionem per a la fracció de paper i cartró?

En aquest contenidor podem abocar paper (diaris, revistes, publicitat impresa, sobres de correspondència, paper de regal, etc.) i cartró (capses i caixes de cartró, rotlles de cartró de paper de cuina i de paper higiènic, etc.). Pel que fa al cartró, és imprescindible que estigui ben plegat, ja que en cas contrari tindrem problemes per introduir-lo al contenidor i, a més a més, provocarem que la capacitat del contenidor es redueixi ràpidament. En el cas de la recollida porta a porta al casc antic, també cal que el cartró estigui plegat per evitar que s’ocupi un espai excessiu a la via pública i per reduir els viatges del camió de recollida, ja que no disposa de premsa compactadora. En la fracció de paper i cartró no hem de llençar els brics ni el paper d’alumini, que dipositarem en el contenidor d’envasos; tampoc hi abocarem els clips, les grapes ni els papers que estiguin molt bruts (mocadors, tovallons, paper de cuina...), que llençarem al contenidor de rebuig.

Què se’n fa del paper i cartró recollits a la ciutat?

El paper i cartró que es recull a la ciutat es porta a una planta de transferència de la Fundació Altem al Far d’Empordà, on es separen els diferents tipus de paper i cartró i es retiren els residus impropis més importants (allò que no és paper ni cartró). A continuació, cadascun dels tipus de paper i cartró obtinguts s’adrecen als gestors més adequats per a la seva recuperació.

Qui presta el servei de recollida de paper i cartró a la ciutat?

El servei de recollida del paper i el cartró és una competència municipal que es presta de manera indirecta a través de la societat de capital mixt Fisersa Ecoserveis SA. Fisersa Ecoserveis s’encarrega de la dotació del personal necessari per al funcionament del servei, d’establir les rutes i els horaris de recollida dels contenidors de paper i cartró, del manteniment dels vehicles de recollida (avaries, neteja, pintura, retolació...), de l’adquisició i del manteniment dels contenidors de paper i cartró (substitució de contenidors en mal estat, substitució de peces trencades...), de la gestió d’incidències (contenidors plens, tombats...), etc.

Qui coordina la recollida del paper i cartró a Figueres?

La recollida del paper i el cartró es coordina des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres. Aquesta oficina és la responsable d’aspectes com ara el seguiment de l’empresa que recull el paper i cartró de la ciutat, la ubicació dels contenidors de color blau a la via pública, la promoció de la recollida selectiva del paper i cartró, entre altres qüestions.