Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reglaments que es troben en període d'exposició pública per poder presentar al·legacions o aportacions

Regulació del seu règim jurídic i les seves normes de funcionament: adscripció, horaris, organització interna, serveis oferts, venda d'entrades, ús dels espais i drets i deures dels usuaris, entre altres.

Les llars d'infants municipals (Bon Pastor, Els Pins, Lilaina i Xuclamel) presten un servei municipal d'acollida i educació d'infants en edats compreses entre els 0 i els 3 anys, i estan adscrites a la regidoria d'Educació.

La normativa preveu la regulació de

- Òrgans de govern i les seves funcions
- Funcionament de les llars
- Incloure totes les novetats que ofereix l'administració electrònica, en relació a l'oferta educativa, preinscripció, matrícula, reserva de plaça, a les llars.
- Atenció a la diversitat

El reglament pretén regular el correcte ús i funcionament, els drets i deures dels usuaris i usuàries de les diferents piscines municipals, així com dels seus espais esportius i complementaris, les quals són de titularitat pública i de gestió directa del Servei Municipal d’Esports, en les relacions de convivència dins del marc social i ús de les instal·lacions i el règim sancionador.

Norma en la qual es determina l'organització complementària del municipi, en el marc del que estableixen les lleis estatals i catalanes. Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 24 de data 04/02/2005 i posteriors modificacions publicades al BOP de Girona núm. 110 de data 8 de juny de 2011 i al BOP de Girona núm. 215 de data 11 de novembre del 2013.

Reglament que desenvolupa l’article 40 de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, publicada al BOP de Girona núm. 140 en data 21 de juliol de 2004, en el qual s’hi descriuen les prohibicions explícites sobre els grafits i les pintades.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 6098 de data 29 de març de 2012.

Aprovació definitiva publicada al DOGC núm. 49 de data 7 de març de 1980

Reglament d’aplicació a les persones usuàries de la Incubadora vertical d'empreses de l’Ajuntament de Figueres i als seus treballadors.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 124 de data 27 de juny de 2008

Aprovació definitiva publicada al DOGC núm. 8487 de data 25 d'agost del 2021.

Aprovació definitiva al BOP de Girona núm. 51 de data 16 de març de 2015.

Aprovació definitiva al BOP de Girona núm. 216 de data 12 de novembre del 2014.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 213 de data 7 de novembre de 2014.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 213 de data 17 de novembre de 2014.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 85 de data 6 de maig del 2014. 

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 197 de data 14 d'octubre de 2013.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 226 de data 25 de novembre de 2011.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 176 de data 24 de novembre del 2000.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 9 de data 4 de gener de 2011.

Aprovació definitiva publicada al BOP de Girona núm. 50 de data 12 de març de 2007.