Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei local de teleassistència

La teleassistència és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans i/o amb dependència - i als seus cuidadors - un suport personal per continuar vivint al seu domicili

Consultes i reclamacions al cens electoral

L’objecte del tràmit és que els veïns de Figueres puguin presentar reclamacions als Cens Electoral a les oficines de l’Ajuntament, el qual les adreçarà a l’Oficina del Cens Electoral

Permís d'armes d'aire comprimit

Aquest procediment permet registrar la possessió d'una arma de la 4a categoria (aire comprimit), segons el Reglament d'armes vigent.