Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Descobreix perquè cal separar els residus que generem

Què és la recollida selectiva?

La recollida selectiva consisteix a recollir de manera diferenciada les diferents fraccions dels residus, per tal de donar a cadascuna d’elles el tractament idoni.

Què és el reciclatge?

El reciclatge és la reintroducció dels residus en el cicle de producció; en altres paraules, el reciclatge és la recuperació dels residus, mitjançant el tractament adequat, per fer-los servir per a la fabricació d’altres productes.

Per què hem de fer la recollida selectiva?

Perquè d’aquesta manera facilitem que cada tipus de residu rebi el tractament més adequat. Si barregem tots els residus impedim el seu reciclatge, ja que encara que se separessin posteriorment, algunes fraccions quedarien inservibles i no es podrien recuperar (per exemple, si el paper està tacat d’aliments no es pot fer servir per fabricar paper reciclat). Cal tenir en compte que els recursos naturals són escassos. Si reciclem obtenim matèries que són adequades per a la fabricació de nous productes i s’evita així l’ús de matèries primeres verges.

Quin cost econòmic representa la recollida selectiva?

Recollir els residus de manera selectiva no suposa cap cost afegit per a la ciutadania; en canvi, no fer-la implica un augment de les despeses de tractament de la fracció resta (el rebuig) i, en conseqüència, un increment de la taxa d’escombraries.

Veiem-ne el motiu. Quan comprem un producte qualsevol (per exemple una capsa de bombons), paguem de manera indirecta un recàrrec en el preu per fer front al reciclatge dels embolcalls, i el fabricant diposita aquest recàrrec en una mena de pot comú (en funció del tipus de residu, aquest pot comú s’anomena Ecovidrio, Ecoembes, Ecolum, Ecolec...). Si els embalatges d’aquell producte (la capsa de cartró i la safata interior de plàstic) els dipositem als contenidors adients (el blau per al cartró i el groc per als envasos), el cost de la recollida i del reciclatge dels embolcalls serà cobert íntegrament per aqueix pot comú. En canvi, si llencem aquests embolcalls al contenidor de rebuig, s’augmentarà la quantitat de residus que l’Ajuntament ha de dipositar a l’abocador controlat i, en conseqüència, s’incrementarà l’import de la taxa d’escombraries que ha de pagar la ciutadania; per tant, no fer la recollida selectiva equival a pagar dues vegades pel tractament dels residus.