Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informa't sobre el funcionament de la recollida de residus municipals

Què són els residus municipals?

Els residus són tots aquells productes, materials o substàncies que, després d’haver-los usat, no tenen valor per qui els posseeix i per això se’n desfà. Els residus municipals són els que s’originen a les llars i als comerços, així com els que tenen un altre origen però que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als municipals. L’anomenada recollida selectiva dels residus és la seva classificació en diferents fraccions, com ara el vidre, els envasos, el paper, el rebuig o els residus especials.

Qui coordina la gestió dels residus a Figueres?

La gestió dels residus municipals es coordina des de l’oficina de Medi Ambient i Sostenibilitat, ubicada a la primera planta de l’edifici de Serveis Tècnics, a l’avinguda Salvador Dalí núm. 107 de Figueres. Aquesta oficina és la responsable d’aspectes com ara el seguiment de les empreses que presten el servei de recollida dels residus de la ciutat, la ubicació dels contenidors a la via pública, el control de les infraccions que la ciutadania pugui cometre en matèria de residus, les relacions amb l’Agència de Residus de Catalunya, la promoció de la recollida selectiva, entre d’altres.

Qui presta el servei de recollida de residus a la ciutat?

El servei municipal de recollida de residus és una competència legal dels ajuntaments, que en el cas de Figueres es presta de manera indirecta. El servei de recollida de gairebé tots els residus municipals es presta a través de la societat de capital mixt Fisersa Ecoserveis SA. En concret, aquesta empresa s’encarrega de la recollida del vidre, del paper i cartró, dels residus voluminosos i dels residus especials de la ciutat; també és qui presta el servei de deixalleria municipal. Pel que fa a la fracció d’envasos, l’Ajuntament de Figueres té delegat el servei de recollida al Consell Comarcal de l’Alt Empordà; aquest ens el presta a través de l’empresa adjudicatària Sersall 95 SL. Quant al servei de recollida dels residus dipositats a les minideixalleries, que estan situades a l’espai públic, es va adjudicar l’any 2008 a l’empresa Blipvert SL. Per últim, el servei de recollida de roba usada el presta de manera voluntària la Cooperativa Roba Amiga, amb el patrocini de l'Obra Social de Caixa Catalunya.

Per què la gestió dels residus té un cost tan elevat?

D’una banda, perquè la recollida dels residus implica la contractació de molt personal i l’adquisició de contenidors i de vehicles molt costosos que, a més, requereixen un manteniment constant. De l’altra, perquè el tractament de la fracció resta (el rebuig) mitjançant el seu emmagatzematge en un dipòsit controlat comporta un estricte control ambiental de l’entorn, sobretot pel que fa a la depuració dels líquids que degoten de les escombraries, anomenats lixiviats, que són molt contaminants.

Com es pot reduir el cost de la gestió dels residus?

La millor manera de reduir les despeses de la gestió de residus és produir-ne menys. Es tracta, principalment, de canviar els hàbits de consum: evitar l’adquisició de productes que no són necessaris, relegar els productes d’un sol ús, etc. Altres maneres de reduir aquests costos són la reutilització (destinar a un altre ús els productes que ja no són útils) i el reciclatge (recuperar els materials per a generar nous productes).

Quina quantitat de residus es generen a Figueres?

En el gràfic es mostra l’evolució de la quantitat total de residus recollits a la ciutat en els darrers anys.