Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) cofinançat pel FEDER i la Diputació de Girona

Aquest projecte s'emmarca dins del projecte "Girona, ecosistema innovador" presentat en el marc de la convocatòria de PECT (Programes d'Especialització i Competitivitat Territorial), englobat dins del RIS3CAT i finançat pel FEDER. El projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.

1. Objectius

Els objectius específics del projecte són:

  • Fomentar la creació d'empreses al territori en sectors emergents i generadors d'ocupació, en concret d'empreses de serveis amb un alt component de TIC adreçades als principals sectors econòmics del territori: turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari, cultura, etc.
  • Transferir a les empreses del territori noves solucions per a les seves necessitats a nivell de TIC, mercats, innovació, etc., a través dels serveis creats per les empreses generades a la Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical.
  • Transferir a les empreses del territori coneixements i metodologies que els permetin millorar la seva competitivitat.

2. Actuacions

El projecte es basarà en una metodologia per a fomentar la competitivitat de les empreses del territori (especialment en innovació i TIC) i en un espai d'incubació d'iniciatives emprenedores en sectors emergents tot generant serveis basats en les necessitats de les empreses.

Així doncs, el projecte inclou dos programes:

- Programa de creixement i innovació empresarial.

- Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical.

Programa de creixement i innovació empresarial

El programa de creixement i innovació empresarial donarà suport a les empreses del territori per fomentar-ne la competitivitat a través dels instruments següents:

- Assessoraments especialitzats a les empreses per a millorar en els àmbits clau per a fomentar la seva competitivitat i creixement:

  • Model de negoci    
  • TIC
  • Innovació
  • Màrqueting
  • Altres

- Càpsules de coneixement, vinculades als àmbits descrits i segons les demandes concretes de les empreses.

- Foment de les accions conjuntes entre les empreses del territori.

- Accions de networking empresarial.

Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical

La Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical de Figueres impulsarà la creació d'empreses al territori en sectors emergents i generadors d'ocupació amb un alt component de TIC i fomentarà la competitivitat de les empreses del territori a través de la transferència de coneixements i metodologies.

Es tracta d'un programa clarament orientat al mercat, a les necessitats de les empreses de Figueres i de l'Alt Empordà.

El programa inclou les accions següents:

- Creació d'una Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical ubicada al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer.

- La Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical disposarà d'espais i serveis comuns per a empreses innovadores especialitzades en la prestació de serveis als principals sectors econòmics del territori: turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari, cultura, etc.