Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Municipal de Salut es va crear el març del 2014 i es va constituir el 25 de febrer del 2015

L´Ajuntament de Figueres, conscient de la necessitat d´aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la salut, així com de la necessitat d´establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, associacions i entitats públiques i privades de la ciutat que treballen per la prevenció, sensibilització promoció de la salut dels ciutadans, crea un òrgan consultiu, de participació, de promoció i de supervisió en el qual hi podran estar representats membres d´aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l´àmbit de la salut.

Objectius:

1- A fi de promoure i fer efectiva en l àmbit de la salut, la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social de la ciutat, l´ajuntament de Figueres constitueix el "Consell Municipal de Salut de Figueres".

2- El Consell és un òrgan consultiu, plural i sense presonalitat jurídica mitjançant el qual es promouran accions participatives de les diverses associacions, institucions, equipaments i entitats de Figueres relacionades amb el món de la salut.

Integren el Consell:

1. a) En representació de la Corporació: l´alcalde o alcaldessa de Figueres que en serà el president/a.

    Un membre designat pel Ple a proposta de cada grup municipal i regidors no adscrit sense necessitat que siguin membres     electes de l´Ajuntament.

    b) Un/a representant titular de les associacions o entitats amb seu a Figueres inscrites al registre d´entitats l´objecte de les quals sigui la prevenció, promoció, sensibilització, protecció de la salut o l´atenció i cura de les persones afectades per diverses malalties.

Actualment en són membres, representants de: CAP, Grup Iris, Associació família i Salut Mental, CORFI, SEC (salut Empordà Cooperació), Associació Dona Dóna, Creu Roja, Associació Espanyola Contra el Cáncer, CAS de l´Alt Empordà, Fundació Salut Empordà, Oncolliga, Associació Catalana d´afectats per fibromiàlgia, Centre de salut Mental, Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat), ACAS (Associació Comunitària Anti-Sida), Associació de donants de sang i Grup DEA.

2. Serà secretari/ària del Consell Municipal de Salut de Figueres, el secretàri/ària de l´ajuntament o funcionai/ària en qui delegui.