Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat necessari integrat per l’Alcalde i fins a un terç dels regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde. La Junta de Govern Local es convoca en sessions ordinàries cada setmana els dimecres a les 14 hores del migdia. A la Junta de Govern Local assisteix a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i executa les atribucions que l'Alcaldia o el Ple, de forma expressa, li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.