Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Joventut és un servei amb vocació de transversalitat que promou polítiques encaminades a l'emancipació juvenil, integrat orgànicament dins l'àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament

Les polítiques de Joventut tenen per objectiu garantir el desenvolupament dels joves en tots aquells àmbits en els quals el fet de ser jove pot resultar complicat o on cal que l'administració exerceixi una tutela per a garantir la igualtat d'oportunitats. 

L'accés a l'habitatge, a l'educació, a la cultura, a una vida saludable, al treball, o facilitar la participació com a element vital en el procés de formació de la ciutadania haurien de ser objectius prioritaris, entesos en conjunt, com el camí necessari per a l'assoliment de l'emancipació física, econòmica i intel·lectual en l'etapa de la vida que va des de l'adolescència fins a la incorporació al món adult. 

Una persona es considera jove actualment dels 14 als 29 anys, tot i que cada vegada més la franja s'amplia des dels 12 anys fins els 35.

Les polítiques de Joventut actuals es recullen en el Pla Local de Joventut 2021-2023, que s'estructura en tres eixos: 

Emancipació: Polítiques dirigides a treballar en la formació, l'ocupació i l´habitatge

Inclusió: Treballant en tot el referent a la cohesió social, multiculturalitat i l'equilibri territorial

Transformació Social: Prioritzar la participació i implicació dels joves , fomentant la cultura i l'oci juvenil, sense deixar de promocionar la salut.

El Servei de Joventut treballa de manera coordinada i transversal amb diferents àrees del propi Ajuntament per tal de donar resposta a les necessitats de les persones joves de Figueres i ajudar a que aquestes puguin desenvolupar els seus projectes de vida garantint un futur millor per el conjunt de la societat.

El servei s'estructura a partir de la regidoria de Joventut i les competències que el Ple li té delegades.

L'Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà està conveniada entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Direcció General de Joventut de la Generalitat. A través d'aquest oficina jove s'articula gran part de la cartera dels Serveis de l'ajuntament en matèria de Joventut