Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre la recollida selectiva d'envasos.

On he de llençar els envasos?

Els envasos s’han de dipositar en els contenidors de color groc situats a la via pública. També els podem portar a la deixalleria municipal, de manera especial quan es tracta de grans quantitats.

Què dipositem en el contenidor d’envasos?

En aquest contenidor podem abocar envasos plàstics (garrafes de plàstic, ampolles de plàstic, safates de porexpan, bosses de plàstic, plàstic film, oueres de plàstic, envasos de iogurt, coberts de plàstic, xarxes d’envàs de fruita, etc.), envasos metàl·lics (llaunes de conserva, llaunes de refrescs, aerosols, taps metàl·lics, paper d’alumini, etc.), així com els brics (de suc, de llet, de sopes...) No hi llençarem els productes plàstics que no siguin envasos (joguines, regles de plàstic, cintes de vídeo, testos, etc.), que s’hauran de dipositar en el contenidor de rebuig.

Què se’n fa dels envasos recollits a la ciutat?

Els envasos que es recullen a Figueres es porten a la planta de triatge de l’empresa TIRGI SL ubicada a Celrà, on se’n separen els diferents tipus. Es tracta d’un procés laboriós que requereix d’una separació manual molt considerable, ja que fins i tot es trien els diferents tipus de plàstic (PET, PEAD, PVC...). A continuació es traslladen cadascun dels tipus d’envasos al gestor adient per al seu tractament.

Qui presta el servei de recollida d’envasos a la ciutat?

El servei de recollida dels envasos és una competència municipal que l’Ajuntament de Figueres va delegar en el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Aquest ens va contractar a l’empresa Sersall 95 SL per a la prestació del servei de recollida d’envasos de Figueres. Sersall s’encarrega de la dotació del personal necessari per al funcionament del servei, d’establir les rutes i els horaris de recollida dels contenidors d’envasos, del manteniment dels vehicles de recollida (avaries, neteja, pintura, retolació...), del manteniment dels contenidors d’envasos (substitució de contenidors en mal estat, substitució de peces trencades...), de la gestió d’incidències (contenidors plens, tombats...), etc.

Qui coordina la recollida dels envasos a Figueres?

La recollida dels envasos es coordina des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres. Aquesta oficina és la responsable d’aspectes com ara el seguiment de l’empresa que recull els envasos de la ciutat, la ubicació dels contenidors de color groc a la via pública, la promoció de la recollida selectiva dels envasos, entre altres qüestions.