Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre la recollida de les restes de menjar.

Quin tipus de residus es consideren matèria orgànica?

A grans trets, podem entendre la matèria orgànica com les restes dels aliments. Per exemple, són matèria orgànica les verdures, la fruita, el peix, la carn, els ossos, el marro de cafè, les infusions, les closques de fruita seca, els ous, el marisc, etc. Tot i que no són aliments, també són matèria orgànica el paper de cuina i els tovallons de paper usats, les flors, les plantes, les serradures de fusta natural, etc.

On he de llençar la matèria orgànica?

De moment, en els contenidors de rebuig situats a la via pública, ja que no es disposa del servei de recollida de matèria orgànica per a tota la ciutadania. Quan en els pròxims anys s’implanti aquest servei, s’haurà de dipositar en els contenidors de color marró que s’instal·laran a la via pública.

Actualment l’Ajuntament de Figueres ofereix el servei de recollida de matèria orgànica a grans productors d’aquest tipus de residu, com són l’hospital comarcal, el centre penitenciari, el mercat municipal de la fruita i la verdura, algunes residències i alguns supermercats.

Què se’n fa de la matèria orgànica que es recull als grans productors de la ciutat?

La matèria orgànica generada pels grans productors de Figueres es porta a la planta de tractament d’Olot, on s’inicia un procés de compostatge d’uns quatre mesos durada; a continuació se n’extreuen els residus impropis (plàstics, metalls...) i se n’obté el compost, que s’empra per adobar la terra.

Per què no hi ha contenidors de matèria orgànica a l’abast de tota la ciutadania?

No s’ofereix el servei de recollida de matèria orgànica a tota la ciutadania perquè no es disposa de cap planta de tractament a l’Alt Empordà. Les plantes de tractament d’altres comarques estan dimensionades per a la quantitat de matèria orgànica que es genera en els seus territoris i no poden assumir-ne gaire més quantitat.

Quan està previst que s’implanti el servei de recollida domiciliària de la matèria orgànica?

Actualment està en construcció una planta de tractament de matèria orgànica a l’Alt Empordà, concretament a Pedret i Marzà. Es preveu que el 2017 aquesta planta entri en funcionament i, a partir d’aqueix moment, Figueres estarà en disposició d’oferir el servei de recollida de matèria orgànica a tota la població.

Qui presta el servei de recollida de matèria orgànica als grans productors de la ciutat?

El servei de recollida de matèria orgànica és una competència municipal que es presta de manera indirecta a través de la societat de capital mixt Fisersa Ecoserveis SA.

Fisersa Ecoserveis s’encarrega de la dotació del personal necessari per al funcionament del servei, d’establir les rutes i els horaris de recollida dels contenidors de matèria orgànica, del manteniment del vehicle de recollida (avaries, neteja, pintura, retolació...), de l’adquisició i del manteniment dels contenidors de matèria orgànica (substitució de contenidors en mal estat, substitució de peces trencades...), de la gestió d’incidències (contenidors plens, tombats...), etc.

Qui coordina la recollida de la matèria orgànica a Figueres?

La recollida de la matèria orgànica es coordina des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres. Aquesta oficina és la responsable d’aspectes com ara el seguiment de l’empresa que recull la matèria orgànica als grans productors de la ciutat, l’estudi de com es farà la implantació del servei de recollida de matèria orgànica a tota la població, la petició de subvencions a l’Agència de Residus de Catalunya per a la prestació d’aquest servei, la preparació de les campanyes per a la promoció de la recollida de matèria orgànica, entre altres qüestions.