Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tots els establiments de tipus alimentari han d'estar registrats al registre oficial que els correspongui.

ATENCIÓ: la presentació de la declaració responsable per inscriure l'establiment al registre d'establiments alimentaris no exclou la obligació del titular de comunicar l'inici de l'activitat mitjançant el procediment que pertoqui. Tots dos procediments sób obligatoris

El Registre Municipal d’Establiments Alimentaris és el cens municipal dels diferents establiments de l’àmbit alimentari ubicats a Figueres, obligatori en compliment de la normativa vigent.
Aquest Registre s’adreça als de l'àmbit del comerç minorista local i als de la restauració col·lectiva comercial.
Als efectes d'esbrinar l'Administració competent (Ajuntament o Registre Sanitari d'Indústries i productes alimentaris de Catalunya - Generalitat - ) es pot consultar l'annex AAQ032

QUI HO POT DEMANAR?
Els titulars d’establiments alimentaris minoristes d'àmbit local que comencin de nou una activitat d’aquest tipus, la modifiquin, tramitin un canvi de nom o que hagin obert el seu establiment amb posterioritat a la derogació de la figura de l’autorització sanitària de funcionament.
A efectes d’aquest Registre s’entén per establiment alimentari algun dels següents negocis:
- Menjars preparats: bar, bar-restaurant, restaurant, sala banquets, menjars preparats per emportar, establiments de temporada (guinguetes), etc.
- Carn i derivats: carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, obrador, etc.
- Peix i derivats: peixateria, bacallaneria (pesca salada), etc.
- Pa i pastisseria: fleca o forn, pastisseria, obrador, xurreria, etc.
- Vegetals i derivats: fruiteria i verdures, encurtits, venda de llegums cuits, etc.
- Polivalents: congelats, queviures, super/hipermercats, sala màquines expenedores, etc.
- Altres: oueria, gelateria/orxateria, herbodietètica, parafarmàcia, màquina de venda de llet, cereals/farines, xocolata, café, te, infusions, lleteria, celler, formatgeria, pastes alimentoses, llaminadures, torrons, mel i melmelades, molins d'oli amb botiga, etc.

QUINS ESTABLIMENTS NO HAN DE SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL?
A tìtol d’exemple d'han de donar d'alta en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) del Departament de Salut de la Generalitat:
- Els menjadors col·lectius socials (centres educatius, llars d’infants, centres sanitaris, assistencials o residencials, residències de gent gran, centres penitenciaris, allotjaments infantils i juvenils i menjadors laborals).
- Les empreses de distribució d’aigua mitjançant cisternes mòbils.
- Els establiments que elaboren menjars preparats en cuines pròpies per transportar-los a menjadors col·lectius o a esdeveniments i celebracions públiques.
- Les empreses de restauració sense instal·lacions pròpies que preparen menjars en instal·lacions de menjadors col·lectius socials o per a col·lectivitats en esdeveniments públics.
- Les plataformes de distribució de supermercats o hipermercats.
- Els establiments minoristes que subministrin a altres minoristes i superin els criteris de marginalitat i territorialitat.
- Altres tipus de negocis o empreses s'han de donar d'alta en el Registro General Sanitario de Empresas y Alimentos (RGSEAA) del Ministerio de Sanidad o, si son productors primaris, en altres Registres

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
- Formulari IAQ032 - Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.
- Acreditació del pagament de les taxes establertes

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
144,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Paga la taxa de 144,50€. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b)  Sol·licita la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ032. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
- Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Ârea de llicències urbanístiques i mediambientals de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ032

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació