Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmit pel qual l’Ajuntament informa que un/a ciutadà/ana es troba viu/a en una data determinada als efectes de justificar una pensió de l'estranger

L’interessat presenta a l’Ajuntament un document, que normalment li ha estat lliurat per una altra administració, que és segellat i signat per ordre de l’Alcalde/ssa conforme la persona s’ha presentat davant d’un funcionari municipal i, per tant, és viva

ATENCIÓ: L'Ajuntament no omplirà cap document que inclogui dades relatives a l'ESTAT CIVIL. En aquests casos caldrà adreçar-se al REGISTRE CIVIL

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol pensionista que percebi pensions de l'estranger i estigui empadronat/da a Figueres.

COM ES FA?
Només presencialment. Cal presentar inexcusablement el DNI, passaport o carnet de conduir i el document que vol que es signi donant fe de vida. Si l’interessat està impedit, un representant pot portar la documentació a l’Ajuntament (OMAC) i un funcionari el visitarà a domicili per lliurar-li en persona el document.

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- El document que el pensionista ha rebut de l’òrgan que li demana la fe de vida.
- DNI o document d’identitat.

TRÀMITS NECESSARIS:
L’interessat o el seu mandatari haurà de comparèixer personalment a l’Ajuntament portant el DNI i document objecte del tràmit. Un cop comprovada la identitat i l’empadronament, es segellarà i signarà d’ordre de l’Alcalde el document que porta l’interessat i se li retornarà immediatament.
Si l’interessat es troba impedit i no pot desplaçar-se a l’Ajuntament, el seu representant o mandatari pot presentar el DNI i deixar-hi el document. Posteriorment l’Ajuntament enviarà un funcionari al domicili de l’interessat i li lliurarà el document signat i segellat personalment.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR
Normalment és immediat.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.