Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Document que dona fe de l’empadronament de les persones que conviuen a un domicili del municipi de Figueres

INFORMACIÓ IMPORTANT
NO CAL PRESENTAR cap certificat d’empadronament per a cap tràmit de FISERSA, del CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ o del mateix Ajuntament. Tots aquests organismes poden consultar directament el padró d'habitants

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o a través de tercera persona. Si el demaneu presencialment a l'OMAC cal presentar, en qualsevol cas, el DNI (original) de l’interessat o el llibre de família si es tracta d’un menor.

COM ES FA?
Podeu optar per alguna d'aquestes formes:
1) Descarregant-lo directament de la carpeta ciutadana a la web de l'Ajuntament clicant aquí. En cas de dubtes seguiu aquestes instruccions. Aquesta és una opció només per les persones empadronades a Figueres.
2) Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà exhibint l'original del DNI, NIE o passaport
3) Presentant una sol·licitud als portals telemàtics municipals on serà necessari disposar d’un certificat digital. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí. En aquest cas l'Ajuntament trametrà el certificat en un termini d'entre 2 i 4 dies hàbils.
4) Sol.licitant-lo per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
A partir del moment en que s’està empadronat al municipi de Figueres

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Accediu a la carpeta ciutadana clicant aquí

Opcionalment podeu presentar la sol·licitud via telemàtica accedint als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Si demaneu el certificat de manera presencial cal portar inexcusablement, original del DNI, passaport, tarja de residència o permís de conduir (o el llibre de família si es tracta d’un menor) de la persona per la que es demana el certificat d’empadronament.

TRÀMITS NECESSARIS:
 - Descàrrega directa de la carpeta ciutadana a la web de l'Ajuntament clicant aquí o
- En el cas de la gestió presencial, presentació del document d'identitat a l'OMAC o
- Mitjançant una sol·licitud als portals telemàtics municipals, adjuntant una foto o escaneig del document d'identitat.
Compte: En cap cas es trametran certificats d'empadronament que hagin estat sol·licitats per correu electrònic

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest document és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 10 de gener
- RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial de les entitats locals

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR
En cas de descàrrega de la carpeta ciutadana o gestió presencial és immediat. En els casos de sol·licituds telemàtiques, l'Ajuntament tramet el certificat sol·licitat per correu electrònic en un termini d'entre dos i quatre dies hàbils excepte si el sol·licitant disposa de DNI o NIE

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.