Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Documents que acrediten els ajuts socials rebuts o per tramitar-ne d'altres (bo social de la llum o acreditar subministraments essencials per evitar-ne el tall)

Es recomana una entrevista amb l'assistent/a social de referència abans de presentar cap d'aquestes sol·licituds.

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o a través de tercera persona. 

COM ES FA?
Podeu optar per alguna d'aquestes formes:
1) Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà exhibint l'original del DNI, NIE o passaport
2) Presentant una sol·licitud als portals telemàtics municipals on serà necessari disposar d’un certificat digital. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí.
3) Sol.licitant-lo per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Podeu presentar la sol·licitud via telemàtica accedint als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari I3SS004, I4SS004 o I5SS004 degudament omplert i amb la documentació que s'hagi assenyalat des dels Serveis Socials o la que figura als models de sol·licitud.

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari corresponent. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

En cap cas es trametran certificats que hagin estat sol·licitats per correu electrònic

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquests documents són gratuïts.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Serveis Socials municipals
c/ Sant Pau, 39
Telèfon 972 674 669

IMPRESOS:
I3SS004 - Formulari de sol·licitud del certificat per obtenir el bo social

I4SS004 - Formulari de sol·licitud del certificat dels ajuts socials rebuts

I5SS004 - Formulari de sol·licitud del certificat per acreditar subministraments essencials

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.