Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds poden presentar-se del 12 al 20 de juny d'enguany

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió, per part de l’Ajuntament de Figueres, de subvencions a les escoles (públiques i privades concertades) que han de servir per:

 - Facilitar la participació de tot l’alumnat en les activitats ordinàries i extraordinàries de l’escola.

- Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desafavorits.

- Vetllar per a que el conjunt de l’alumnat disposi del material escolar que l’escola requereixi

- Vetllar per a que l’escola pugui disposar de tot el material de farmaciola necessari.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 d’agost de 2017 i publicada al BOPG número 157 de 17 d’agost de 2017.