Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds poden presentar-se del 12 al 20 de juny d'enguany

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions a Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) d’escoles (públiques i privades concertades) i instituts de la ciutat, per a l’organització i realització d’activitats extraescolars, la realització de festes i accions culturals en benefici de la comunitat educativa i la compra de material per a l’execució de les activitats anteriorment esmentades.

La finalitat pública de la subvenció és donar suport i fomentar la participació dels alumnes en aquestes activitats, així com garantir l’equitat en l’accés, també per fer possible la supervivència d’Associacions de Mares i Pares, que tenen un paper tant important en la convivència escolar i la igualtat d’oportunitats en l’educació.

L’Ajuntament podrà finançar com a màxim el 90% del pressupost total del projecte presentat. L’ajut municipal serà de, com a màxim, 2.000,00 euros i aquesta quantitat no se superarà en cap cas.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 1 de juny de 2017 i publicades al BOP número 126, de 3 de juliol de 2017. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina.