Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds poden presentar-se del 12 al 20 de juny d'enguany

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió, per part de l’Ajuntament de Figueres, de subvencions als instituts i a l’escola d’adults de Figueres que han de servir per:

- Facilitar la participació de tot l’alumnat en les activitats ordinàries i extraordinàries del centre.

- Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

- Vetllar per a que el conjunt de l’alumnat disposi d’una oportunitat d’aprofundir en l’aprenentatge d’idiomes.

- Incentivar l’establiment de projectes d’aprenentatge/servei, entesos com a pràctiques de ciutadania que els centres poden impulsar, que conviden a viure valors i promouen el compromís cívic, i en tant que metodologia que vincula els centres educatius amb el seu entorn.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de setembre de 2017 i publicada al BOPG número 190 de 4 d’octubre de 2017.