Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds poden presentar-se del 12 al 20 de juny d'enguany

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió, per part de l’Ajuntament de Figueres, de subvencions als Centres Educatius d’Educació Infantil i Primària, Educació Secundària Obligatòria i a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de la ciutat de Figueres, que han de servir per:

- Facilitar que tots els alumnes que cursen trams obligatoris disposen dels llibres de text o material alternatiu als llibres necessaris per seguir l’escolarització en igualtat de condicions i que l’escola requereix.

- Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desafavorits.

La subvenció s’atorgarà al centre o a l’AMPA del centre. En cap cas a ambdós a l’hora.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 d’agost de 2017 i publicades al BOGP número 157 del 17 d’agost del 2017.