Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Proposta de treball transversal d´educació per a la salut als centres educatius amb processos de formació per a famílies

El Dipsalut, organisme Públic de la Diputació de Girona posa a l' abast dels Ajuntaments de la demarcació de Girona el programa "Sigues tu" per a escoles i instituts.

Beneficiaris:


Alumnes de cicle infantil i primària (de 1r a 6è)
Alumnes de secundària (1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO)
PTT Programa de transició al treball)
Escola d' adults
Docents i famílies de les escoles participants
 
Objectius
Desenvolupar les habilitats dels infants i els joves perquè puguin afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.

Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació per a la salut i ajudar així a millorar la qualitat de vida tant de l’alumnat com del professorat.

Facilitar a les famílies espais de reflexió sobre la salut dels seus fills, així com estratègies per afrontar el procés de desenvolupament com a persones dels infants i els joves.
DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS
 «Sigues tu: eines i actius per a la salut» desenvolupa, als centres educatius, una proposta de treball transversal d’educació per a la salut, que inclou processos de formació per a docents i famílies.

Continguts
Les habilitats per a la vida definides per l’OMS i els diferents estils de vida que més influeixen en la salut.

Materials
El programa inclou material per a diferents destinataris: alumnat, professorat i famílies. Els materials s’adeqüen al nivell educatiu i al públic destinatari.

Metodologia
D’acord amb les característiques dels alumnes (primària o secundària), es planteja una proposta metodològica ajustada a la realitat del centre educatiu.
Pm08p: Recurs per a primària. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria, de manera que els tutors puguin adequar-lo a la seva programació d’aula.
Pm08s: Recurs per a secundària. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria. Són entre 10 i 20 sessions per curs, que es programen d’acord amb la planificació del centre.

Suport als centres educatius
Un professional extern facilita la implementació del projecte a les escoles i els instituts, i dóna suport a l’equip docent, especialment als tutors, que són els encarregats d’executar-lo. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que es nomeni una persona de l’escolaque se’n faci responsable. En els instituts, dues sessions les realitza un professional proporcionat per Dipsalut.