Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA TANCADA

Nova convocatòria per accedir a les subvencions d’assessorament especialitzat.

L’objectiu d’aquesta subvenció és millorar la competitivitat en àmbits clau de les empreses, i consisteix en la realització de sessions d’assessorament especialitzades i en el lliurament d'un pla d'acció personalitzat que ofereix l’Ajuntament de Figueres a les empreses i als treballadors autònoms de l'Alt Empordà en els àmbits següents:

- TIC

- Màrqueting

- Model de negoci i planificació estratègica

- Innovació 

 

Cada persona sol·licitant podrà escollir o bé un, o bé dos dels quatre àmbits d'assessorament que s'ofereixen.

Cada sol·licitant rebrà quatre sessions d’assessorament especialitzat d’una durada màxima de tres hores cadascuna per cada àmbit concedit:

 1. Una sessió de diagnosi
 2. Una sessió de pla de treball
 3. Dues sessions de seguiment

 

A més de les sessions, les empreses rebran un pla d'acció personalitzat elaborat pel consultor expert designat o contractat per l'Ajuntament de Figueres, el qual s’entregarà a l’empresa després de la finalització de les sessions d’assessorament.

 

Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció: 

 1. Instància específica per sol·licitar la subvenció (la trobareu disponible a la part inferior d'aquest apartat).
 2. DNI, en el cas dels treballadors autònoms, o NIF, en el cas de les empreses. 
 3. Document d'alta al cens d'empresaris o document d'alta a l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques).
 4. Memòria, que inclou: 
  1. La redacció de la necessitat detectada per l'empresa. 
  2. Descripció de com l'assessorament podrà permetre afrontar aquesta necessitat. 
  3. Descripció de quin impacte tindrà la implementació d'aquesta millora en el funcionament de l'empresa, en l'activitat econòmica del territori i en el manteniment i/o creació de llocs de treball. 
  4. Grau d'innovació de l'acció. 
  5. Persona/es de contacte de l'empresa (nom i càrrec) que assistirà/an als assessoraments. 

Presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds de subvenció i tota la documentació requerida es presentaran telemàticament a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Figueres mitjançant instància genèrica, en la qual s'adjuntarà tota la documentació. https://www.figueres.cat/tramits/tramits-i-gestions

 

Termini 

LA CONVOCATÒRIA ESTARÀ OBERTA ENTRE EL 23 D'OCTUBRE I EL 6 DE NOVEMBRE, AMBDÓS DIES INCLOSOS. 

 

La instància específica estarà disponible en aquest mateix apartat abans o a partir del 23 d'octubre. 

 

Si tens algun dubte o consulta, pots enviar un correu electrònic a oficinaempresa@figueres.org o trucar al 972 67 42 61.

 

Aquesta és una acció inclosa en el marc de l'operació "Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà" (Operació GO03-001934) dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) "Girona, ecosistema innovador", liderat per la Diputació de Girona. Aquesta iniciativa està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en un 50% de la despesa elegible, i en un 25% per la Diputació de Girona.

S’hi destina la quantitat total de 27.360,00 euros, amb una subvenció en espècie màxima valorada en 480,00 euros (en el cas que la subvenció es concedeixi per un àmbit) o en 960,00 euros (en el cas que la subvenció es concedeixi per dos àmbits) per persona beneficiària, fins a esgotar el crèdit disponible.