Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per obtenir un despatx a la incubadora d'empreses de l'Ajuntament

CONVOCATÒRIA TANCADA

L'Ajuntament de Figueres disposa de 10 despatxos ubicats al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer. És un equipament que juntament amb l’Oficina Empresa de l’Ajuntament de Figueres, forma part de l'Espai d'Innovació Empresarial. Els despatxos s'adjudiquen mitjançant una subvenció en espècie, a persones emprenedores amb un projecte d’empresa de nova creació, o amb un projecte donat d’alta fiscalment amb no més de vint-i-quatre d’antiguitat.

Objectiu de la subvenció:

La finalitat de la convocatòria és fomentar la creació d'empreses al territori en sectors emergents i generadors d'ocupació, en concret d'empreses amb un alt component de TIC adreçades als principals sectors econòmics del territori (turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari, cultura, etc.), i impulsar i facilitar la iniciativa emprenedora a la ciutat de Figueres.

Què ofereix:

La Incubadora d’Empreses de l’Ajuntament de Figueres disposa d’un total de 10 despatxos, susceptibles d’utilització autònoma, que compten amb subministrament elèctric, connexió a Internet per Wi-Fi i calefacció i aire condicionat. La Incubadora també compta amb un espai de co-working, una oficina pels treballadors del servei, dues aules, un espai d’”office” i dues sales d’espera.

Les concessions de subvencions en espècie en forma d’utilització de despatxos a la Incubadora d’Empreses tindran una durada d’un any, renovables per períodes anuals fins assolir un màxim de 3 anys.

Quins despatxos estan disponibles?

Alguns dels despatxos ja han estat adjudicats en convocatòries anteriors, a continuació us indiquem aquells que queden disponibles.

-1 despatx de 21,62m2 (despatx nº 2)

-1 despatx de 11,10m2 (despatx nº 8)

-1 despatx de 14,07m2 (despatx nº 9)

-1 despatx de 13,11m2 (despatx nº 10)

Requisits per presentar-se:

a) Ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques.

b) Tenir un projecte d’empresa de nova creació, o donat d’alta fiscalment en els 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’accés a la Incubadora.

c) Disposar d’un Pla d’Empresa assessorat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.

d) Realitzar una activitat econòmica adequada i compatible amb les instal·lacions de la Incubadora.

e) Que l’empresa tingui el domicili social establert en algun municipi de l’Alt Empordà, o que així estigui previst en el projecte presentat.

Altres característiques de la convocatòria:


És una convocatòria de concurrència competitiva i els criteris de valoració s'especifiquen a les bases que adjuntem a la part inferior.

Per saber com presentar-s'hi i per consultar qualsevol altre qüestió us podeu descarregar les bases de la subvenció.

 

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb nosaltres a: 

oficinaempresa@figueres.org / 972 67 42 61

Ajuntament de Figueres
Espai d'Innovació Empresarial
Ronda Sud, 3
17600 Figueres

L’operació “Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà” (Operació GO03-001934) està inclosa en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona, ecosistema innovador”, liderat per la Diputació de Girona.

Aquesta acció està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en un 50% de la despesa elegible, i en un 25% per la Diputació de Girona.