Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria anticipada 2023

PUBLICACIÓ INICI CONTRACTES  OCTUBRE 2023: 

Entre el passat mes de juliol i octubre de 2023, l'Ajuntament de Figueres ha iniciat el Programa de Treball i Formació convocatòria anticipada 2023 (EXP. SOC026/22/000125) amb la contractació de 17 participants, sis pertanyen a la Línia PANP, tres a la Línia PRGC, quatre a la Línia MG52, tres a la Línia DONA i un a la Línia TRANS.

Dins del marc del programa s’han iniciat contractes de dotze mesos per a la millora de l'ocupabilitat dels participants, acompanyant-los i donant eines, perquè desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar la seva situació laboral o professional, detectar les necessitats de suport i promoure l'atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultat d'inserció.
Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel SOC i finançada pel SOC, SEPE i Ajuntament de Figueres. A més, engloba tant els contractes de dotze mesos de durada com de la contractació del personal d'acompanyament i coordinació.

El perfil dels participants d'aquesta convocatòria del Programa de Treball i Formació són col·lectius socials vulnerables, persones majors de cinquanta-dos anys, perceptors de renda garantida, aturats de llarga durada, dones i persones del col·lectiu trans. Tots ells presenten un alt índex d'atur.

L'Ajuntament de Figueres ha sol·licitat la subvenció per a la realització del programa. Els projectes que es porten a terme en aquesta edició del programa són tretze suports auxiliars administratius i consergeria en diferents àrees de l’Ajuntament: Serveis Socials, Diversitat i Immigració, Gent Gran, Oficina Municipal d’Escolarització, Servei a les persones, Promoció Econòmica, i Servei d’Informació i Atenció a la Dona. Una tècnica auxiliar de biblioteca a la Biblioteca Fages de Climent i tres peons de bones pràctiques per a realitzar tasques de neteja ubicats en la zona nord-oest de Figueres, que pertanyen al Departament d’Urbanisme.

La convocatòria té dues actuacions significatives, una és la formació i l'altre, l'acompanyament. En la primera, s’està realitzant una acció formativa de 70 h pels participants en matèria d'habilitats socials comunicatives i gestió de conflictes al lloc de treball i, permet desenvolupar les competències comunicatives i relacionals necessàries per aconseguir la inserció laboral. L'acció d'acompanyament, consisteix a donar suport i guiar durant l'execució del programa per facilitar, l'adaptació al lloc de treball, reforçar i millorar les seves capacitats. Ambdues vetllen per afavorir la inserció laboral de les persones contractades, gràcies, a la millora del seu perfil competencial i a la definició i execució d’un projecte professional.

“Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a la participació de les entitats locals ((SOC – TRFO EELL) (ref. BDNS 667328). Regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i per l'Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021.

Ministerio de Trabajo

SOC

Generalitat

Ajuntament de Figueres