Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya que subvenciona la contractació d’un/a Tècnic/a de Suport a l’ocupació juvenil. L’àmbit d’actuació és la ciutat de Figueres

L’Ajuntament de Figueres va posar en marxa l’any 2018 el Programa Referent d’Ocupació Juvenil dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys, on l’objectiu principal és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que atenen persones joves  a més de facilitar el retorn al sistema educatiu dels joves que així ho desitjessin. La finalitat del Programa és poder oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant l’establiment d’unes unitats especialitzades en el territori.

Durant aquest temps d’implementació del programa al territori hem atès a centenars de persones joves de Figueres. Els hem ofert un acompanyament en la seva recerca de feina i/o retorn al sistema educatiu . Les sessions efectuades amb els i les joves s’ofereixen en format presencial, virtual i mixte, segons la necessitat de cada jove, per tant ens adaptem en tot moment a la seva situació i disponibilitat.

Aquest any 2023, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat a l’Ajuntament de Figueres la subvenció per continuar desenvolupant el suport i acompanyament als joves en el seu retorn al sistema educatiu, en l’accès a la formació continua i en la inserció laboral. La subvenció per a contractar el tècnic de Suport a l’ocupació juvenil pels tres propers anys permetrà continuar amb la tasca d’orientació i acompanyament als joves.

Les tasques del tècnic de Suport a l’Ocupació Juvenil estan dividides en dos nivells:

Nivell 1: Informació genèrica sobre tots aquells aspectes relacionats amb els itineraris formatius i/o el mercat laboral.

 • Sessions informatives i de primer contacte amb les persones joves: presentar el servei, oferir informació general i/o detectar interessos i necessitats per tal de diagnosticar quina actuació pot ser la més adient.
 • Coordinació i intervenció amb els centres educatius del territori i del sistema de formació professional integrada:
  • Reunions de seguiment per a la detecció i anticipació de casos d’abandonament escolar prematur. o Anàlisi de casos, disseny d’estratègies d’abordatge, orientació i/o derivació de casos d’abandonament escolar prematur. 
  • Coordinació per a la detecció de necessitats de l’alumnat i la programació d’actuacions d’abordatge vinculades al reforç de les competències bàsiques i transversals, el coneixement de sectors productius al territori i els itineraris formatius vinculats. Algunes d’aquestes actuacions poden ser: aules de reforç, visites a empreses i/o entitats, tastets d’oficis, xerrades de professionals, mentoratge professional i/o entre iguals, entre d’altres.
  • Actuacions a l’aula amb l’alumnat per explicar el Servei de Suport a l’Ocupació Juvenil, la Formació Professional integrada i la cartera de serveis del SOC.
  • Formació al personal orientador i professorat en les possibilitats de la Formació Professional integrada i cartera de serveis del SOC així com mercat de treball i eines per a l’orientació educativa i professional. Visites a les instal·lacions del SOC i/o xerrades del personal tècnic de les Oficines de Treball.
 •  Derivació a un altre recurs o servei o l’adequació d’un nivell 2 d’atenció amb tutories més especialitzades.
 • Participació en fires i salons especialitzats tant de l’àmbit de la formació com de l’àmbit laboral. Xerrades i accions de difusió del sistema de formació professional integrat

Nivell 2 Assessorament i orientació especialitzada

Consistirà en una tutoria inicial d’acollida, on es dibuixarà un pla d’acció personal després d’aquest pla d’accié, es realitzaran entrevistes de seguiment i poden incloure visites a empresa, sessions grupals orientades a treballar competències i altres aspectes importants per la inserció i projecte personal.

A qui va dirigit?

Joves d’entre 16 i 29 anys.

On puc demanar cita?

Àrea de Promoció Econòmica - SMIO

C/ del Rec Arnau, 6 (antic Convent dels Caputxins)

Tel. 972 67 42 61

Mail: afont@figueres.org