Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La dependència és la necessitat d’ ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o la pèrdua d’autonomia física, mental intel·lectual o sensorial.

El reconeixament oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per poder accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’ autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a “Llei de dependència”

L’ equip Serveis Socials Bàsics, informen, orienten i donen suport sobre el procés de sol·licitud de la Llei de Dependència i posteriorment tramiten el PIA (Programa Individual d’Atenció).

Aquest és l’instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de les persones d’entre tots els serveis i prestacions previstes i adequades al seu grau de dependència, fan la gestió i seguiment dels ajuts assignats.

Segons el nivell del grau de dependència valorat (I, II, III), es pot accedir a Serveis d’ajuda a domicili, ingrés a residència o centres de dia o bé a una prestació econòmica per “cuidador familiar no professional”

S’hauria de poder conectar amb la web de la Generalitat per més informació i documentació a presentar: AQUÍ 

L’equip de SERVEIS SOCIALS també informa, orienta i dona suport en la sol·licitud d’altres de prestacions que concedeix la Generalitat de Catalunya: PNC, Renda garantida, Reconeixement de discapacitat, etc.