Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quants consells hi ha?
Hi ha 8 districtes de participació, que s'han configurat a partir de les seccions censals.

Per a què serveixen?
Són estructures de participació per acostar la política municipal als barris.

Qui pot formar part d'un consell?
Qualsevol ciutadà o ciutadana de Figueres, preferentment vinculat/ada al districte.

Quan es reuneixen?
Un mínim de dues vegades l'any.

Qui coordina els consells?
Cada consell disposa d'una comissió permanent formada per càrrecs polítics, representants de la ciutadania i una secretaria tècnica.

D'on venim i cap a on anem
L’any 2016 es va iniciar el procés de creació d’una estructura estable de participació ciutadana en clau territorial. Un any més tard es va dur a terme un procés deliberatiu i participatiu amb la ciutadania per definir com havien de ser, es va redactar l’esborrany del reglament i se’n va fer una presentació pública. El 2020 es va crear una comissió tècnica per adequar el reglament del 2017 i per definir els districtes de participació.

Un any més tard, amb una proposta de reglament i de mapa dels districtes, es van fer dues proves pilot per avaluar el funcionament dels nous consells (Districte 5 – Creu de la Mà / Districte 2 – Parc de les Aigües), amb molt bon resultat de participació. I el 2022, a partir de la valoració i les conclusions de les proves, es va ajustar el reglament i es va aprovar al Ple Municipal del dia 3 d’octubre del mateix any.

La previsió és que a la tardor del 2023 s’iniciï el desplegament esglaonat dels 8 Consells Territorials de Participació, configurant primer les comissions permanents i convocant, després, els plenaris constitutius.