Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La contaminació lluminosa és l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes cap a aquelles zones en que no és necessària il·luminació per a portar a terme activitats nocturnes. Es seu origen és la mala qualitat de l'enllumenat exterior, tant públic com privat.

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de Figueres aposta per la reducció de la contaminació lluminosa ja que és directament proporcional a l'eficiència energètica i qualitat d'una instal·lació. El PAES aprovat el gener del 2010 recollia com una de les accions principals l'elaboració del Pla Director de l'enllumenat públic de Figueres, que va ser redactat per la UPC el juny 2010.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya té delegades les competències en contaminació lluminosa i les exerceix a través del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, a la seva plana web podeu trobar-hi recollida tota la normativa en la matèria. Aquest Departament va aprovar, el 19 de desembre de 2007, el mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya.