Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El control de les plagues urbanes.

Una plaga és un conjunt d'éssers vius que per la seva abundància i/o característiques poden ocasionar problemes sanitaris, perjudicis o problemes econòmics a les persones. Per tant, cal controlar de forma continuada i sistemàtica la població plaga. Els principals efectes negatius de les plagues a la població són: 

 • Transmissió de malalties.
 • Danys a les construccions i a les infraestructures humanes.
 • Efectes negatius en el benestar humà (molèsties pel soroll, excrements, no tolerància).

 

El medi urbà és ideal per l'aparició de plagues a causa de la seva climatologia (efecte illa de la ciutat, que augmenta la temperatura), l'entorn, l'abundància de recursos i la baixa població dels seus potencials depredadors. És per això, que coloms, estornells, pardals o paneroles, han trobat un hàbitat perfecte per viure i per créixer de manera exponencial. 

Fa uns anys, bàsicament les plagues urbanes es controlaven mitjançant l'ús de plaguicides, però s'ha vist que aquests, són tòxics i perillosos per a les persones, la resta d'éssers vius i per l'ecosistema en general. És per aquest motiu, que actualment s'està duent a terme a la ciutat un control integrat de plagues. Aquest tipus de control, consisteix en reduir les espècies plaga, per sota del llindar de tolerància, niell per sota del qual l'espècie no provoca danys econòmics, en la salut o en la qualitat de vida de les persones. Tracta les plagues amb la combinació i integració de totes les mesures possibles, per triar una estratègia de control que causi la menor afectació a les persones, als éssers vius i a l'entorn. Pretén mesures correctores, sense la necessitat de l'ús de biocides. Per tant, cal primer identificar correctament l'organisme plaga, per tal d'estudiar-ne i conèixer la seva biologia, i quins són els factors urbans que el fan créixer, per saber com cal actuar. Els principis bàsics del control integrat de plagues són: 

 • Seguiment de les plagues i estudi dels factors que en determinen la seva presència.
 • Identificar la plaga.
 • Determinar el llindar de tolerància de l'espècie.
 • Seleccionar el moment més adequat per a la seva intervenció.
 • Tàctiques menys agressives (prevenció, mesures físiques i mecàniques, i com a última opció mesures químiques).
 • Avaluar l'efectivitat de les actuacions.
 • Conscienciar i informar a la població.

 

Des de l'Ajuntament de Figueres, aquest control es duu a terme per la Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, i es treballa en dos àmbits: (1) la via pública (aparcaments, enllumenats, parcs, jardins i clavegueram) i (2) els edificis municipals (Ajuntament, centres cívics, menjador social, escoles bressol, escoles, instituts...).

Als edificis públics figuerencs s'està duent a terme una desratització i una desinsectació, bàsicament. Cal però, una revisió periòdica i un manteniment de les trampes i reubicació d'aquestes si és necessari. Els plaguicides només s'apliquen quan és necessari, i quan aquest s'aplica, es tria el menys tòxic, el més específic i amb la  menor quantitat possible. 

Algunes recomanacions per evitar l'aparició de plagues són: 

 • Tapar les esquerdes i els forats de les parets i dels sostres.
 • Protegir les juntures de les portes, i controlar que tanquin bé.
 • Posar dobles portes a les plantes baixes d'àrees obertes, on hi pot haver presència de rosegadors.
 • Cobrir els forats de ventilació amb tela mosquitera.
 • Mantenir tan net com sigui possible els locals i habitatges, especialment on es manipulin aliments.
 • Mantenir tapades les escombraries.
 • Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia.
 • No donar menjar als organismes que són o bé poden originar plagues.