Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Desplaçar-nos d'una manera més "sana"

Actualment, les ciutats estan plenes de vehicles motoritzats. Tothom tendeix a desplaçar-se amb el seu vehicle privat, sigui amb el cotxe o bé amb moto. Això, és la principal font de contaminació a la ciutat, en especial de contaminants com els òxids de nitrogen i les partícules sòlides, a més, també és la principal font de soroll.

El model de mobilitat sostenible és un model saludable i baix en carboni, que té com a prioritat la qualitat de la vida urbana i el benestar col·lectiu, així com crear un espai públic i confortable que afavoreixi la convivència ciutadana. Es concep com un desplaçament que minimitza els efectes negatius. D'aquest, en deriva la promoció del transport públic, els desplaçaments a peu o en bicicleta, per tal de ser més respectuosos amb el medi ambient. Els principis d'aquest model, segons la Generalitat de Catalunya són:

1. Alliberar el carrer de la sobrecàrrega que representa l'excés de mobilitat privada amb mode de transport de motor i fomentar el repartiment equitatiu  de l'espai sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta.

2. Garantir la mobilitat universal perquè doni prioritat als sistemes de desplaçament més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu.

3. Incorporar als elements urbanístics i territorials la planificació de la mobilitat per reduir la demanda i el nombre de desplaçaments en mode de transport no sostenibles.

4. Donar recursos a la ciutadania per a la seva mobilitat sostenible i promoure la seva participació activa i corresponsabilitat en la presa de decisions locals.

Per això, doncs, es recomana:

  • Compartir el cotxe per als desplaçaments. Si es pot, omplir sempre totes les places.
  • Utilitzar el transport públic, com el tren o bé l'autobús
  • Utilitzar la bicicleta.
  • Desplaçar-se a peu.

 

Els avantatges de la mobilitat sostenible són que és un desplaçament més accessible, més econòmic, més equitatiu, més social, més cultural, més competitiu, més saludable, més eficient, menys contaminant, menys generador de residus, més segur i més eficient.