Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Visites per aprendre

L'Ajuntament de Figueres disposa de varis equipaments els quals es poden visitar. Les visites són d'àmbit divulgatiu per tal de donar a conèixer a tothom qui estigui interessat en el funcionament d'aquestes instal·lacions. Aquestes visites van adreçades a col·lectius diversos: escoles, instituts, assosciacions i entitats i qualsevol ciutadà.

Estació meteorològica

L'estació meteorològica és una instal·lació destinada a mesurar i registrar diferents variables meteorològiques.  Aquesta estació consta de diversos aparells per tal de dur a terme aquestes mesures: termòmetre, baròmetre, anemòmetre, penell i pluviòmetre. Aquesta estació forma part de la xarxa de l'Institut Nacional de Meteorologia i la dirigeix el meteoròleg Lluís Regincós. 

Per a més informació: info@meteofigueres.info 

Deixalleria municipal

La deixalleria municipal és una instal·lació que disposa de diferents contenidors de gran capacitat per tal d'emmagatzemar els residus de manera permanent. L'empresa que porta el control és: Fisersa Ecoserveis. 

Per a més informació: C/ Itàlia s/n 17600 Figueres. 972 673 553 - 972 510 440 - ecoserveis@fisersa.es 

Estació potabilitzadora (ETAP)

L'ETAP (Estació de Tractament d'Aigua Potable) és una eina que serveix per a garantir la potabilitat de l'aigua. El procés de potabilització de l'aigua és de tipus fisicoquímic. L'aigua passa per tres etapes fins que no és potable: (1) decantació i oxidació de la matèria orgànica que hi ha en suspensió, (2) filtració i (3) desinfecció. 

Per a més informació: C/Alemanya 5, 17600 Figueres - 972 510 412 - fisersa@fisersa.es 

Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR)

L'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) serveix per tal de sanejar l'aigua que hi arriba i poder-la abocar de nou en plenes condicions a la natura.

Per a més informació: C/Alemanya 5, 17600 Figueres - 972 510 412 - fisersa@fisersa.es