Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 84% de l’aigua que consumeixen els figuerencs prové de l’embassament de Boadella. La resta, el 16%, s’obté de captacions subterrànies (pous particulars) i es destina bàsicament a usos agrícoles i industrials. Per tant, la majoria de l’aigua consumida a Figueres és portada de fora de la ciutat. Des de l’embassament de Boadella l’aigua és transportada, mitjançant dues conduccions paral·leles de fibrociment de 400 mm de diàmetre i una llargada de 15 km, fins a l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) que es troba situada a la Pujada del Castell de Sant Ferran. L’aigua de Boadella és considerada de primera qualitat ja que des del tram alt de la Muga fins al pantà només hi ha petites poblacions amb abocaments d’aigües residuals poc significants.

Un cop aquí, l’aigua rep un tractament per tal de ser potabilitzada a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP). Aquest procés consta de diverses etapes. Després d’aquest procés de potabilització l’aigua s’emmagatzema en dos dipòsits en paral·lel de 5.000 i 7.000 m3 de capacitat. Des d’aquests dipòsits, l’aigua és posada a la xarxa de distribució. Els tècnics de l’ETAP realitzen diàriament controls i preses de mostra que s’analitzen als laboratoris adjunts de l’ETAP. En total hi ha 15 punts de control distribuïts per tota la ciutat. Paral·lelament, cada quinze dies el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya realitza controls de clor al llarg de la xarxa de distribució.

Pel que fa a la distribució mensual del consum d’aigua, els mesos de major consum són el juny, juliol i agost on se superen els 10.000 m3 de mitjana diària. Coincideix amb els mesos de més calor i de menor precipitació. Per contra els mesos de menor consum d’aigua són gener, febrer i març. L'ETAP és gestionada per l’empresa municipal Fisersa Aigües SA, i s’hi realitzen periòdicament visites comentades a les seves instal·lacions destinades a tots aquells figuerencs interessats pel seu funcionament Un cop l'aigua ha estat consumida és abocada a la xarxa de clavegueram de la ciutat que la trasllada fins a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Figueres, que va ser construïda l'any 1981 per la Confederació Hidrogràfica dels Pirineus Orientals. L'any 1991 l’Ajuntament va assumir la seva gestió d'una manera directa i ben aviat es va constatar que resultava insuficient per a tractar l'aigua residual produïda (11.000 m3/dia).Com a conseqüència d’això, l'any 1993 s'inaugurà una nova línia de l'EDAR. La depuradora actual està dissenyada per a tractar un cabal diari de 22.128 m3 d’aigua amb un cabal de 922 m3 a l’hora. En els darrers anys l’aigua tractada a l’EDAR se situa entre els 5 i 6 milions de m3 d’aigua depenent del volum de pluges de cada any, ja que la major part de la xarxa de clavegueram no és separativa entre l’aigua residual i l’aigua plujana. Un cop l'aigua ha estat depurada és abocada al rec del Mal Pas i d'aquí arriba a la Muga.