Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de novembre de 2023

Podran obtenir la condició de beneficiàris de l'ajuda les persones físiques o jurídiques propietàries d'immobles situats en algún Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) fixat per l'Ajuntament de Figueres, a nivell de barri (PR1), que emprenguin actuacions de rehabilitació, reforma o millora d'habitatges en el municipi, i que hagin optat a la subvenció dins del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea- Next Generetion EU, pel programa de millora i rehabilitació dins l'entorn residencial de rehabilitació programada (ERRP), a nivell de barri (PR1), d'habitatges per fomentar el seu ús i evitar la seva degradació i que tramitin la corresponent sol·licitud d'acord amb els requeriments establerts en la present convocatòria.

És objecte de la present convocatòria la regulació de la concessió d'una ajuda de 500 euros per habitatge per aquells habitatges que es troben inclosos en els àmbits aprovats per al programa 1 pel pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - Next Generetion EU, pel programa de millora i rehabilitació dins l'entorn residencial de rehabilitació programada (ERRP), a nivell de barri (PR1), d'habitatges per fomentar el seu ús i evitar la seva degradació, a l'empara de les bases aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2020 (BOP de Girona número 158 de data 17/8/2020).