Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el Consell Municipal de la Gent Gran?

El ple del 7 de novembre de 2002. Aprova la creació i el reglament del Consell Municipal de la gent gran. L'Ajuntament de Figueres, conscient de la necessitat d'aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la gent gran i de la vellesa, així com la necessitat d'establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col.lectiu de gent gran de la ciutat, crea un òrgan consultiu, de participació, de promoció i de supervisió que nomena “Consell Municipal de la gent gran” de Figueres, en el qual hi podran estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l'àmbit de la gent gran.

Qui en forma part?

Segons els estatuts el Consell municipal de la Gent ha d'estar format per : L'alcalde/alcaldessa que n'és el president/a, el regidor/a responsable en l'àmbit de la gent gran com a vice-president/a, un regidor/a de cadascun dels grups municipals representats a l'Ajuntament, representants de l'associació de la gent gran de Figueres, representants de qualsevol associació de jubilats o pensionistes, representants de les associacions de veïns les quals tinguin una vocalia de gent gran, de clubs, casals o esplais de gent gran, representants de qualsevol institució pública o privada sense afany de lucre amb competències en temes de gent gran, representants de cadascun dels equipaments per a gent gran i fins a un màxim de 10 persones designades pel President a proposta d'altres membres del consell pel seu interès o vinculació amb el món de la gent gran.

El Consell Municipal de la Gent Gran actualment està format per:
L'alcaldessa (presidenta), la regidora de Benestar social (vice-presidenta) un/a un/a representant dels partits polítics : CIU, la CUP, Esquerra republicana, Partit Popular, Iniciativa per Catalunya, PSC, un/a representant de les un/a representant de les següents institucions: Residència Els Arcs, Centre Soci-sanitari Bernat Jaume, Asil Vilallonga, Residència Catalunya, Casal de la Gent Gran de Figueres, un/a representant de les entitats: Caritas, Creu Roja, un/a representant dels sindicats : UGT i CCOO, un/a representant de les associacions de veïns: Poble Nou, Juncària, Cendrassos, Enric Morera, un/a representant de les associacions: associació de gent gran de Figueres, associació per la formació cultural de la gent gran de l'Alt Empordà, Associació Colla Dolça Tardor, alguna altra persona vinculada en el món de la gent gran i per tècnics de Serveis Socials.

Plenari - Comissions de Treball

El Plenari del Consell Municipal de la Gent Gran es reuneix de forma ordinària cada 6 mesos i en convocatòries extraordinàries quan és necessari. Les comissions de treball es reuneix mensualment.
El Plenari i les comissions de treball són un espai de debat, de traspàs d'informació entre l'administració i les diferents associacions, entitats, casals o amb els representants dels diferents equipaments de gent gran. Hi ha una col.col·laboració mútua en l'organització de projectes comuns. Estan integrades per gent molt activa, lluitadora que coneix i es preocupa pel món de la gent gran