Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació general sobre el procés de preinscripció escolar per al curs 2023/2024 del Primer Cicle d'educació infantil en Llars d'infants

Pots fer la preinscripció a les Llars d'infants Municipals, per accedir a una plaça o quedar en llista d'espera.

S'ha de fer telemàticament en aquest enllaç;

https://carpeta.figueres.org:8079/MATEU/DadesEO.asp?Opcio=10&OrdTac=-1&idEO=2

Cal posar per odre de preferència la Llar d'infants desitjada i ens  posarem en contacte per informar-vos de la disponibilitat de places.

Per formalitzar la matricula cal:

Llar d'Infants Lilaina : Matrícula presencial . C/ Met Miravitlles, 3

Llar d'Infants Xuclamel : Matrícula presencial . C/Narcís Soler, 8

Llar d'Infants Bon Pastor: Matrícula Online : https://www.figueres.cat/llars-infants/preinscripcions

Llar d'Infants Els Pins: Matrícula Online: https://www.figueres.cat/llars-infants/preinscripcions

Documentació que cal presentar:

  • DNI dels pares
  • Carnet de vacunes.
  • 3 fotos mida carnet.
  • i número de compte bancari.

TAXES CURS ESCOLAR 2023-24

 

Jornada

HORARI

LLAR D’INFANTS

QUOTA

1

de 8,30 a 13,30 h.

Bon Pastor

140 €

2

de 8,45 a 12 h.

Lilaina, Els Pins , Xuclamel i Bon Pastor

110 €

3

de 7,45 a 16 h.

Lilaina, Els Pins, Xuclamel i Bon Pastor

 160€ + menjador + dormitori

4

de 8,45 a 17 h.

Lilaina, Els Pins i Xuclamel

160€ + menjador + dormitori + berenar

 

Les quotes de jornada 1, 2, 3 i 4 dels alumnes d’infantil 2 seran gratuïtes durant el curs escolar de setembre a juny.

El mes de juliol es mantenen les jornades 1, 2 i 3.

 

Quota per ampliació de jornada mensual (1 h. diària matí o tarda).............................................. 30,00 €

Quota per ampliació de dormitori de 13h a 15.15h  mensual (només per jornades 3 i 4) …………. 25,00 €

Quota diària per ampliació de jornada esporàdica ........................................................................ 4,00 €

Quota diària per ampliació de dormitori esporàdic …………………..........................................………… 5,00 €

El no pagament de la quota suposarà la baixa de l’alumne.

 

La no assistència, justificada o no, de l’alumne al centre no comportarà cap reducció de la quota mensual establerta ni de la quota per ampliació de jornada.

 És obligació dels pares i mares, tutors i tutores comunicar a l’equip directiu la no assistència temporal de l’alumne al centre i els motius pels quals deixarà d’assistir-hi.

 El 75% de no assistència no justificada comportarà la pèrdua de la plaça a la llar.

 Es pagarà a mesos vençuts per les quotes d’ampliació de jornada.

 

Canvi de jornada.

Per sol·licitar canvi de jornada i/o ampliació de jornada s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre abans del dia 20 del mes en curs per tal que el canvi quedi reflectit en el rebut del mes següent, en cap cas es retornarà l’import de la mensualitat en curs.

Per utilització del servei de menjador.

Preu diari per dinar: 6,20 €

Preu diari per berenar: 1,30 €

Es pagarà a mesos vençuts pels dinars i berenars consumits.

Qui hagi contractat les jornades 1 i 2 podrà fer ús esporàdic del servei de menjador. S’entendrà per esporàdic menys de la meitat dels dies laborables del mes en curs.

Bonificacions i reduccions.

25% de bonificació en el cost de la quota mensual del segon fill i d’un 50% a partir del tercer fill, matriculats simultàniament a alguna de les llars d’infants municipals.

50% de bonificació en la quota mensual per rendes inferiors al salari mínim interprofessional segons bases aprovades per l’Ajuntament de Figueres. La sol.licitud s’ha de presentar a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà. Avinguda Salvador Dalí, 107

100% de reducció a les persones amb alt risc d’exclusió social, previ informe tècnic del Servei de Benestar Social.

Baixa del centre.

El pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a hauran de informar i formalitzar amb una instància amb registre d’entrada de l’Ajuntament de Figueres o omplint l’imprès corresponent a la pròpia llar d’infants la baixa definitiva d’un alumne/a al centre. A efectes de pagament de la quota, s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes en curs per tal que el canvi quedi reflectit en el rebut del mes següent.    

 

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2023-2024

  

     Data inici curs: Setembre de 2023

     Data finalització curs: 24 de juliol de 2024

     Vacances  escolars de Nadal i Setmana Santa

     Festes locals i dies de lliure disposició: pendent de concretar

  

HORARIS

 De setembre a juny

Els Pins, Xuclamel i Lilaina: de 7.45 h. a 17 h.

Bon Pastor: de 7.45 h. a 16.00 h.

 

Juliol 

Els Pins, Xuclamel i Lilaina i Bon Pastor : de 7.45 h. a 16.00 h.

 

OFICINA MUNICIPAL

D'ESCOLARITZACIÓ

Suport a la MATRÍCULA

CURS 2023-2024

Fundació Clerch i Nicolau c/ Nou, 53

de dilluns a divendres e 9:30 a 12:30h

oficinaescolaritzacio@clerchinicolau.com

Tel: 972 503 952

escolaritzacio@figueres.org

Tel: 972 032 333

 

PRESENCIAL,  amb cita previa a

oficinaescolaritzacio@clerchinicolau.com    o 972503952

Horari d'atenció: de 9:30 a 12:30 a la Fundació Clerch i Nicolau.

 

TELEMÀTIC, a escolaritzacio@figueres.org o

atenció telefònica de 9h a 13h. al  972032326 

o whatsapp 665218571