Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les comissions de garanties d'admissió tenen la funció d'assignar plaça escolar a l'alumnat fora del període ordinari de preinscripció.

En el marc de les vacants disponibles, les comissions de garanties d'admissió atenen les sol·licituds d'admissió presentades amb posterioritat a l'inici del curs escolar només si resulten acreditats alguns dels supòsits següents:

  • Alumnat no escolaritzat a Catalunya o canvi de residència d'un altre municipi a la ciutat de Figueres
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar
  • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre
  • Inici d'una mesura d'acolliment

La comissió de garanties d'admissió del territori de residència s'encarrega d'analitzar la sol·licitud i determina l'assignació, tenint en compte la disponibilitat de places escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona.

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2023-2024 Clica i descarrega 

Documentació identificativa

La sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

  •  El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • La tarja sanitària de l'alumne o alumna
  • Informe / butlletí de notes ( últim trimestre) 

Caldrà presentar la sol·licitud de preinscripció telemàticament a través del correu: oficinaescolaritzacio@clerchinicolau.com

Per ser atesos  presencialment cal demanar cita prèvia al 972503952 

Per a qualsevol altra consulta podeu contactar amb l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) al Tel: 972503952 en horari de 9:30h a 12:30h

 
OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME)
Fundació Clerch i Nicolau
C/ Nou, 53
Guia de centres educatius: AQUÍ 
 
 
Guia d'orientacions per a triar escola: AQUÍ