Animals

Llicència municipal de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos


Quins gossos tenen la consideració de potencialment perillosos?


La Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, disposa que tenen aquesta consideració els gossos que:

a)  hagin agredit a persones o a altres gossos
     o bé
b)  hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
    o bé
c)  pertanyin a alguna d’aquestes races:

  • akita inu
  • bullmastiff
  • dòberman
  • dog argentí
  • dog de Bordeus
  • fila brasileiro
  • mastí napolità
  • pit bull
  • presa canari
  • rottweiler
  • staffordshire
  • tosa japonès


Què és la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos?

És una autorització emesa pel municipi en què resideix l'animal, té una vigència de 5 anys i acredita que la persona titular reuneix els requisits legals per poder posseïr i portar pels espais públics un gos que té la consideració legal de potencialment perillós.

D'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, ha d'obtenir aquesta llicència tant el titular de l'animal com qualsevol altra persona que el condueixi per espais públics.

La Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, tipifica com a infracció molt greu la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència municipal, per a la qual correspon la imposició d’una multa de 2.404,05 a 15.025,30 euros.

Com es tramita la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos?

Aquesta llicència se sol·licita a l'Oficina municipal d’atenció a la ciutadania (OMAC), previ pagament de 52,00 euros en concepte de taxa de tramitació. Cal aportar la documentació següent:

  • Certificat mèdic que acrediti que es disposa de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’aquest tipus de gossos (l'expedeixen els mateixos centres mèdics que emeten els certificats d'aptitud per a l'obtenció del permís de conducció de vehicles)
  • Fotocòpia d'una pòlissa d'assegurances on figurin les dades de l'animal, que cobreixi amb una cobertura no inferior a 150.253 euros la responsabilitat civil pels danys que l'animal pugui causar a tercers; cal aportar també el justificant bancari que acrediti que aquesta pòlissa està en vigor.

La normativa estableix que no podran obtenir aquesta llicència les persones que hagin estat declarades culpables de determinats tipus de delictes, per sentència judicial ferma. Les persones que sol·licitin aquesta llicència, si ho desitgen, poden autoritzar que l'Ajuntament de Figueres demani directament al Ministeri de Justícia els seus antecedents penals; si no es dóna aquest consentiment, caldrà aportar el certificat acreditatiu dels antecedents penals expedit pel Ministeri de Justícia (el formulari de sol·licitud es pot obtenir en els estancs i a www.mjusticia.gob.es)

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Medi Ambient i Sostenibilitat
Av. Salvador Dalí, 107
972 032 322 | mediambient@figueres.org

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )