• Home/
 • La ciutat/
 • Les Entitats/
 • Subvencions adreçades a entitats socials. 2020

Les Entitats

Subvencions adreçades a entitats socials. 2020

Presentació de sol·licituds del 21 d'agost al 7 de setembre

 

 1. . Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament de subvencions adreçades a entitats socials amb una trajectòria precedent d’un mínim de 2 anys que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social durant el 2020.

 

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables durant el període que s’estableixi en la convocatòria corresponent, que siguin d’interès públic i social que tinguin per finalitat:

 

 • Millorar la cohesió social de la ciutat.
 • Fomentar valors socials, de diversitat i d'integració, així com noves formes de participació.
  • Possibilitar el desenvolupament social, quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat, creant àmbits d’inclusió.
  • Promoure la capacitat d’innovació a la ciutat com a fórmula de cohesió social.
  • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
  • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
  • Promoure la igualtat.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies.
  • Fomentar la integració i la normalització de les persones amb discapacitat.
  • Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.
   • Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal.
   • Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives.
   • Lluita contra les drogoaddiccions.
   • Fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones.

 

Les subvencions que podran ser atorgades per part de l'Ajuntament quedaran sotmeses als condicionants següents:

 

-                    Es subscriurà un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i les entitats beneficiàries a fi de concretar aspectes de l’execució de les activitats objecte de l'esmentada subvenció. Aquest conveni contindrà, com a mínim, els següents aspectes:

 • Compromisos assolits per ambdues parts.
 • Control i fiscalització previstos.
 • Composició de la comissió de seguiment.
 • Termini i forma de justificació
 • Vigència del conveni.

-                    S’establirà un sistema d’avaluació per part de l’Ajuntament en relació als ajuts concedits i al seu manteniment, que estarà condicionat a l’assoliment dels objectius i les actuacions proposades, podent-se reduir o anul·lar l’ajut en el cas d’aquelles entitats que, de manera continuada, no compleixin amb els criteris de les presents bases.

-                    Les subvencions atorgades no podran excedir del 90% del cost de l'activitat subvencionada.

-                    No es podran invocar com a precedents.

-                    Tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada ha de ser impresa amb paper reciclat o ecològic i es consignarà la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Figueres", i el logotip del propi Ajuntament, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.

-                    Les entitats beneficiàries hauran de participar en els òrgans o meses sectorials de l’Ajuntament que per àmbit els correspongui.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, en sessió de data 12 de març de 2020 i publicades al BOPG número 111, de 10 de juny de 2020.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )