Serveis socials bàsics

L'ajuntament de Figueres rep una subvenció del Dipsalut de 55.916,69 euros

L'ajuntament de Figueres rep una subvenció de 55.916,69 euros de l' Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, per finançar les despeses derivades de les conseqüències socials i en salut de la pandèmia del COVID-19 i que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat

L’organisme autònom de salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT  va acordar en data 15 de setembre de 2020, atorgar una subvenció finalista a l’Ajuntament de Figueres per import de 55.916,69 euros, per dur a terme els projectes “ajuts d’ urgència per a cobertura de necessitats alimentàries i acolliment residencial i adquisició d’ordinadors per a iinfants per seguiment escolar” segons la convocatòria de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals, als seus ens depenents i a les entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades de les conseqüències socials i en salut de la pandèmia del COVID-19 i que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat

L'Ajuntament de Figueres forma part de la Taula de Coordinació de l'Alt Empordà pel projecte "L'Alt Empordà una comarca inclusiva, amb salut sostenible" per la convocatòria extraordinària de Benestar i Comunitat Covid-19 2020-2021, en la que hi participa conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les entitats sense ànim de lucre de la ciutat i que segons allò acordat amb aquesta taula, l' Ajuntament de Figueres sol·licita al Dipsalut la quantitat de 55.916,69 eur (distribuïts en 47.943,23 per ajudes a famílies en concepte d'alimentació i acolliments residencials, pensions i allotjament i 7.973,46 eur en concepte d'inversió per la compra d'ordinadors.

L’objectiu general del programa Benestar i Comunitat és el suport econòmic per tal d’articular i integrar dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt.

L'Ajuntament de Figueres, desenvolupa un conjunt de polítiques socials emmarcades en el repte de fer front a intervencions d'emergència social per atendre necessitats de les famílies afectades pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.  

Des de l'estat d'alarma decretat el 14 de març de 2020, l'augment de casos atesos pels Serveis Socials municipals ha estat d'un 83%. Les demandes detectades són relacionades amb la cobertura de necessitats bàsiques (aliments, habitatge, ingressos insuficients, allotjament d’urgència, etc.) També un considerable augment dels àpats del menjador social, es serveixen 40 àpats cada dia, 2,5 més del que és habitual i un augment del 40% de les cistelles del CDA (Centre de Distribució d' Aliments).

Per altra banda el context generat per l'epidèmia del Coronavirus i l'adopció de mesures extraordinàries com el tancament de les escoles que se'n van derivar, van generar la necessitat de garantir la igualtat de tots els alumnes en l' educació, específicament pel que fa als col·lectius més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a prioritat el fet de poder proporcionar-los les eines digitals i els recursos necessaris que puguin donar continuïtat al procés d'aprenentatge de l'alumnat en temes d'equitat i qualitat i que per això i des de l' ajuntamet i en coordinació amb els centres escolars de la ciutat, es van comprar 31 ordinadors portàtils per tal de dotar de dispositius i connectivitat als alumnes que no en disposaven, prioritzant als alumnes de cursos finalistes de primària i secundària, en cessió d'ús per poder seguir el crus lectiu des de casa.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )