Cooperació i Solidaritat

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat a Figueres

Òrgan de participació sectorial amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, creat l'any 2001, és un òrgan de participació sectorial amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món.

Són funcions del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament:

 • Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament en matèria de cooperació al desenvolupament.
 • Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori en aquesta matèria.
 • Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes de distribució i assignació de recursos amb les finalitats següents:
  - Projectes de cooperació al desenvolupament, com a mínim el 70%.
  - Campanyes o ajudes d’emergència per a la cooperació, com a màxim el 15%.
  - Contribucions a projectes bilaterals de cooperació al desenvolupament pròpies de l’Ajuntament, com a màxim el 20%
  - Campanyes i activitats de sensibilització, com a màxim el 10%. 2
  - Elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament en el tercer món.
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats a cada finalitat. f) Promoure la participació de les entitats ciutadanes, tant a les campanyes i accions de solidaritat, com per a l’aportació de fons econòmics i d'altres recursos destinats a projectes de cooperació al desenvolupament.
 • Elaborar una memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats en l’àmbit local en relació amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.


El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament estarà integrat pels membres següents:


 • El president del Consell que serà el regidor/a en qui delegui l’alcalde.
 • Un representant de cada organització sense ànim de lucre de la ciutat que tingui entre els seus objectius la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament, a proposta d’aquestes i nomenat per l’alcalde, amb un màxim de 8. Les associacions han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions i disposar d’un grup estable a la ciutat.
 • Un regidor de cada Grup Municipal.
 • Podran assistir tècnics o assessors a les sessions, amb veu i sense vot, per tal d’assessorar en la presa d’acords.

Imatges

Informació relacionada

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )