• Home/
  • Elements/
  • Reglament d'ús i funcionament de la Incubadora vertical d'empreses de l'Ajuntament de Figueres

Elements

Reglament d'ús i funcionament de la Incubadora vertical d'empreses de l'Ajuntament de Figueres

Consulta en aquest apartat el reglament en període d'exposició pública fins al 5 d'abril (inclòs).

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres té entre els seus objectius el foment de l'emprenedoria i de la competitivitat de les empreses per tal de generar activitat econòmica i crear ocupació al territori.

En aquesta línia està impulsant el projecte "Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà" (Operació GO03-001934), inclòs en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) "Girona, ecosistema innovador", liderat per la Diputació de Girona. Aquesta acció està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en un 50% de la despesa elegible, i en un 25% per la Diputació de Girona.

D'una banda, aquest projecte té com a objectiu general fomentar la creació d'empreses i la millora de la competitivitat empresarial a Figueres i l'Alt Empordà per tal de generar activitat econòmica i llocs de treball qualificats.

D'altra banda, els objectius específics de l'esmentat projecte serien:

- Fomentar la creació d'empreses al territori en sectors emergents i generadors d'ocupació, en concret d'empreses de serveis amb un alt component de TIC adreçades als principals sectors econòmics del territori: turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari, cultura, etc.

- Transferir a les empreses del territori noves solucions per a les seves necessitats a nivell de TIC, mercats, innovació, etc. a través dels serveis creats per les empreses generades a la Cooperativa 2.0 – Incubadora vertical.

- Transferir a les empreses del territori coneixements i metodologies que els permetin millorar la seva competitivitat.

 

L'operació "Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà" consta de dues actuacions:

- Actuació 1. Cooperativa 2.0 – Incubadora vertical.

- Actuació 2. Programa de creixement i innovació empresarial.

 

El servei municipal de la Incubadora vertical d'empreses de l'Ajuntament de Figueres s'inclou dins de l'Actuació 1.

La Incubadora vertical d'empreses, inaugurada el setembre de 2021, es troba ubicada dins de l'Espai d'Innovació Empresarial del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3), en unes instal·lacions municipals de recent creació.

Des de l'Ajuntament de Figueres es considera adient regular tots els aspectes necessaris per a la posada en marxa i correcte funcionament del servei municipal de la Incubadora vertical d'empreses. Cal tenir en compte els objectius, característiques i necessitats concretes de la Incubadora vertical d'empreses a l'hora de confeccionar una proposta de reglament el màxim d'adequada possible al servei municipal que es vol oferir.

Per això, és necessari elaborar i aprovar el reglament que reguli l'ús i funcionament de la incubadora vertical d'empreses de l'Ajuntament de Figueres.

 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, es realitzarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent on es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Consulta l'informe a "Descàrregues" i fes les teves aportacions, si s'escau, mitjançant una instància genèrica a l'Ajuntament de Figueres. 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )