Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat necessari integrat per l’Alcalde i fins a un terç dels regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde. La Junta de Govern Local es convoca en sessions ordinàries cada setmana els dijous a les 12 hores del migdia. A la Junta de Govern Local assisteix a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l'Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Ordres del dia

Consultra aquí els ordres del dia de les Juntes de govern local