Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1. Comissió de seguiment del programa de transformació del barri de Sant Joan i de reallotjament de les famílies

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Núria Bartrolich Ortega, Sra. Gemma Gironella Poch, Sr. José Castellón Amalla, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sr. Pere Juanola Oliveras.

2. Comissió específica de caràcter consultiu encarregada d’informar sobre l’atorgament de noms als carres i places de la ciutat, així com sobre tot allò que faci referència al disseny de les línies generals d’actuació en matèria d’erecció de monuments, d’atorgament de noms de personatges i/o d’efemèrides, de recuperació i de preservació del patrimoni en general i de concessió d’honors i distincions. Comissió del Nomenclàtor (denominació abreujada)

Membres de l'Ajuntament nomenats:
President: Jordi Masquef Creus.
Vocals: Josep Maria Bernils Vozmediano (regidor de Memòria Històrica) i Mariona Seguranyes Bolaños (regidora de Cultura), Sr. Alfons Martínez Puig, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.
Tècnics: Sra. Eva Astarloa Caixàs, Arxivera municipal, Sra. Anna Maria Puig Griessenberger, Presidenta de l’Institut d’Estudis Empordanesos, Sr. Joan Falgueras Font, Arquitecte municipal, Sr. Eduard Bech Vila, Director del Museu de l’Empordà, i Sr. Miquel Planas Roig, Cap del departament d’Estadística, que actuarà com a secretari.
Ciutadans: Anna Maria Velaz Sicart, Albert Testart Guri, David García Algilaga, Lourdes Godoy Tomàs, Pep Canaleta Heras, Santi Coll Gosa i Montserrat Mauné Roca.

3. Comissió del Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Manel Rodriguez Plana.
Vocals: Sra. Gemma Gironella Poch.

4. Consell municipal de persones amb discapacitat de Figueres

Membres de l'Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Carme Martínez Llonch, Sr. Pere Casellas Borrell, Sr. Xavier Amiel Bosch, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

5. Comissió Municipal de Protecció Civil

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Carme Martínez Llonch.

6. Comissió del Pla local d’inclusió social de l’Ajuntament de Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
Presidenta: Sra. Gemma Gironella Poch.
Vocals: Sra. Martina Prat Vandellós, Sr. Pere Casellas Borrell, Sra. Agnès Lladó Saus, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domenech Roqueta.

7. Taula per analitzar la problemàtica que afecta els infants i joves del municipi amb risc d’exclusió social

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Anna Maria Morillas Millán, Sra. Gemma Gironella Poch.

8. Taula sobre acció cívica, drets civils i participació

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Martina Prat Vandellós, Sr. Dídac Capel Domínguez, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

9. Comissió paritària de seguiment de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Figueres per al període 2006-2008

Membres de l’Ajuntament nomenats: Sr. Manel Rodriguez Plana, Sr. Ramon Pastoret Güell.

10. Comissió paritària de seguiment del Conveni de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Figueres per al període 2006-2008

Membres de l’Ajuntament nomenats: Sr. Manel Rodriguez Plana, Sr. Ramon Pastoret Güell.

11. Taula per tractar l’absentisme escolar a Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
Vocals: Sra. Anna Maria Morillas Millán, Sra. Gemma Gironella Poch, Sr. Alfons Martínez Puig, Sra. Agnès Lladó Saus, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

12. Taula de coordinació local pel dret a l'habitatge

Membres de l’Ajuntament nomenats:
Presidenta: Sra. Gemma Gironella Poch.
Vocals: Sra. Núria Bartrolich Ortega, Sr. Aleix Morillas Elena, Sr. Xavier Amiel Bosch, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sr. Pedro Cañavate Rodríguez.

13. Denominació: Comitè director per als plans d'organització i dinamització de l'administració electrònica

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vicepresident: Sr. Albert Alemany Montiel.

14. Mesa de Negociació Conjunta de l'Ajuntament de Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Manel Rodriguez Plana.
Vocals: Sr. Ramon Pastoret Güell, Sr. Pere Casellas Borrell.

15. Consell Ciutadà d'Infants de Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
Presidenta: Sra. Anna Maria Morillas Millán.

16. Consell Municipal de Salut de Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Carme Martínez Llonch, Sra. Anna Suñer Ribó, Sr. Jordi Vivo Fernández¸ Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

17. Comissió per a l'actualització del Pla de Cultura de Figueres

Membres de l’Ajuntament nomenats:
Presidenta: Sra. Mariona Seguranyes Bolaños.
Vocals: Sr. Josep Maria Bernils Vozmediano, Sr. Alfons Martínez Puig, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

18. Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vicepresidenta: Sra. Gemma Gironella Poch.
Vocals: Sra. Carme Martínez Llonch¸ Sra. Núria Navarro Hurtado, Sra. Agnès Lladó Saus. Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

19. Comissió en suport al dret a morir dignament

Membres nomenats:
Presidenta: Sra. Gemma Gironella Poch.
Vocals:. Sra. Carme Martinez Llonch, Sr. Pere Casellas Borrell, Sr. Xavier Amiel Bosch, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

20. Comissió de seguiment del Protocol contra agressions sexistes

Membres nomenats:
Presidenta: Sra. Gemma Gironella Poch.
Vocals: Sra. Maria Pilar Sánchez Quiles, Sra. Sabrina Martínez Fernández del Piñar, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Carme Vicens Codina.

21. Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic Municipal

Membres nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Carme Martinez Llonch, Sr. Pere Casellas Borrell, Sra. Agnès Lladó Saus, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.

22. Comissió de Seguretat sobre els fitxers automatitzats

Membres nomenats:
President: Sr. Albert Alemany Montiel.

23. Taula de Benestar i Protecció Animal

Membres nomenats:
Presidenta: Sra. Núria Bartrolich Ortega.
Vocals: Sra. Martina Prat Vandellós, Sra. Francisca Massó Pérez, Sr. Jordi Vivo Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Maria Carmen Moreno Sáez.

24. Consell de Ciutat

Membres de l’Ajuntament nomenats:
President: Sr. Jordi Masquef Creus.
Vocals: Sra. Carme Martinez Llonch, Sr. Josep Maria Bernils Vozmediano, Sra. Ana Maria Morillas Millán, Sr. Manel Rodriguez Plana, Sr. Pere Casellas Borrell, Sra. Agnès Lladó Saus, Sr. Jordi Vivó Fernández, Sr. Xavier Colomer Teixidor, Sra. Àngela Domènech Roqueta.