Oferta pública

Inspector/a mediambiental

TANCAT

Convocatòria per a la provisió com a funcionari/ària interí del lloc de treball d'inspector/a mediambiental mitjançant concurs-oposició.

El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC. 

Per prendre part del procés selectiu, n'hi ha prou que els aspirants manifestin que compleixen tots els requisits exigits mitjançant la presentació de l'instància normalitzada i el certificat corresponent de català.

El termini de presentació d'instàncies és des del 27 de juny al 25 de juliol, ambdós inclosos.

Publicats els resultats de la fase d'oposició els aspirants que l'hagin superada tenen 10 dies hàbils per acreditar els mèrits a partir de l'endemà de la publicació d'aquests resultats a la web de l'Ajuntament.

El termini per acreditar els mèrits serà des del dia 6 d'octubre fins el dia 20 d'octubre ambdós inclosos.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )