Normativa municipal

Ordenances fiscals i preus públics 2023

En els documents del lateral dret, podeu consultar les ordenances fiscals, agrupades així:

Ordenança fiscal núm. 1
Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació

Ordenança fiscal núm. 2
Ordenança fiscal general de contribucions especials

Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Ordenança fiscal núm. 5
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Ordenança fiscal núm. 6
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Ordenança fiscal núm. 7
Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Ordenança fiscal núm. 8
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de realització d'activitats administratives de competència local (aigua potable, cementiri, grua, llicències, recollida d'escombraries, sanejament, tinença d'animals, etc.).

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: newsletter [file] => /usr/home/figueres.cat/web/inc.newsletter.php [line] => 104 )