Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reducció del 50% del cànon de l'aigua.

Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots les usuaris domèstics i també per a usuaris industrials i ramaders. La reducció s'aplicarà durant dos mesos: de l'1 d'abril al 31 de maig. Als contribuents domèstics que ja tenien una tarifa social del cànon de l'aigua se'ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per a tots els trams de consum –fins ara s’aplicava al primer tram o tram de consum bàsic.

 

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març

Hi ha garantia de subministrament, això vol dir que no es podrà tallar el subministrament als habitatges habituals en cas d’impagaments.

Els propers mesos d’abril i maig un dels imports que venen amb la factura de l’aigua, el cànon, es veurà reduït un  50%. Ja vindrà fet directament a la factura.

 

 Reial Decret  11/2020 de 31 de març

També hi ha garantia de subministrament, això vol dir que no es podrà tallar el subministrament als habitatges habituals en cas d’impagaments

Els autònoms, respecte a gas natural, electricitat i altres derivats del petroli, prèvia acreditació del que marca el Reial decret poden demanar suspensió del pagament de factures

Pel que fa als consumidors, les diferents distribuïdores faciliten flexibilització en els pagaments. Cal contactar-hi. 

 

Article 44. Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

 

  1. Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització, titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o assimilable u petites i mitjanes empreses, podran sol·licitar per mitjans que no suposin cap desplaçament físic, al seu comercialitzador o distribuïdor, la suspensió del pagament de les factures que corresponen als períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

 

En la sol·licitud dels consumidors hauran d’aparèixer identificats el titular del punt de subministrament i el codi Universal de Punt de Subministrament (CUPS)

 

  1. Les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització també quedaran exempts de la liquidació de l’IVA.