Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) premia la Fundació Salut Empordà (FSE) pel compromís amb la qualitat dels seus plans de formació a la demarcació de Girona.

Reconeguda l’excel•lència dels plans de formació de la FSE a la demarcació de Girona.

El Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) premia la Fundació Salut Empordà (FSE) pel compromís amb la qualitat dels seus plans de formació a la demarcació de Girona. El lliurament es fa aquest dimarts en la jornada commemorativa del vintè aniversari del sistema d’acreditació de la formació continuada.

En la mateixa categoria, compromís amb la qualitat de la formació, també han estat reconeguts la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Col·legi Oficial de Metges de Lleida i la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

La directora de Recursos Humans, M. Àngels Ortega, explica que “és un treball que lidera el aquest departament i és fruit de tota l’entitat”. Una de les claus de l’èxit és la implicació de molts professionals, de “caps de servei, caps d’infermeria, persones amb responsabilitat, el Comitè d’Empresa i les comissions de qualitat, entre d’altres. Tots ells prenen part en un dels passos més importants del procés, l’anàlisi de detecció de necessitats formatives”. Així, de forma participativa es coneixen les inquietuds, els camps a reforçar, els nous àmbits a desenvolupar i “podem donar resposta a les matèries més sol·licitades per part dels professionals i a les més estratègiques per a la Fundació”.

Una vegada recollida tota la informació es confecciona la planificació anual en què hi participa la Direcció. La responsable de Formació del Departament de Recursos Humans, Karmele Peciña, destaca la qualitat dels cursos, ja que “ens trobem amb formacions que més enllà de rebre els crèdits que els hi correspondrien per temps, estan reconegudes amb un plus quantitatiu, amb una puntuació superior arran de la seva qualitat”. El procés d’acreditació valora els objectius, el contingut del programa, la qualitat i trajectòria professional dels docents, així com els mecanismes establerts per conèixer l'opinió de l'alumne una vegada ha realitzat el curs, el nivell de coneixements adquirits i el posterior impacte de la formació rebuda al seu lloc de treball, entre d’altres.

Els beneficiaris directes dels plans de formació continuada són els professionals de la FSE, ja que els cursos s’adrecen a tots els col·lectius de l’entitat: metges, infermeres, auxiliars o administratius, entre d’altres. Un factor clau per al desenvolupament professional ja que “són col·lectius que tenen la necessitat de formar-se i actualitzar-se constantment”. La formació continuada també es valora en processos interns com la mobilitat o la carrera professional i gràcies a l’acreditació aquests cursos també són reconeguts en altres centres. Aquesta eina necessària per al manteniment de la competència professional es trasllada en la qualitat que rep l’usuari.

M. Àngels Ortega explica que “el 80% dels docents dels plans de formació són professionals de la nostra entitat i també ens agrada treballar amb centres docents reconeguts com universitats”.

Competència professional

Un dels pilars en què es recolza el desenvolupament professional és la formació continuada, una eina necessària pel manteniment de la competència professional. Per tant, assegurar-ne la qualitat a través de l’acreditació produeix un impacte positiu en els coneixements, habilitats i actituds dels professionals.

L’acreditació d’activitats formatives té una doble finalitat, d’una banda, atorgar un distintiu de qualitat a l’acció docent, després de verificar que compleix amb uns requeriments com la qualitat del seu disseny, continguts  i  competència  dels  docents;  de  l’altra,  concedir  uns  crèdits  de  formació  continuada  als professionals inscrits com a reconeixement del seu esforç i compromís per mantenir i millorar les seves competències.

L’acreditació és un sistema voluntari, obert a proveïdors de formació públics i privats amb criteris i procediments d’acreditació comuns a tot el Sistema Nacional de Salut i persegueix assegurar la qualitat de les múltiples activitats de formació que s’ofereixen als professionals sanitaris.

800 certificats

El 2016 hi varen haver prop d’un miler d’inscripcions en les diferents accions del Pla de Formació i més de 800 varen obtenir el certificat, un exercici en què es varen posar a disposició 47 cursos diferents.