Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Mossos d'Esquadra han signat aun protocol de mesures educatives perquè els menors d'edat denunciats per tinença de drogues no reincideix...

 

La iniciativa s’inscriu en el marc de les activitats del Pla Comarcal de Prevenció de Drogodependències, una iniciativa conjunta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, que dóna una resposta preventiva als  problemes relacionats amb el consum o  l’abús de l’alcohol i les altres drogues.

Amb la signatura del protocol es posa en marxa aquest programa que coordina la cooperació del Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Figueres i l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres en relació amb les denúncies a menors sobre protecció de la seguretat ciutadana, referents al consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques amb l’objectiu de prevenir la comissió dels actes delictius i garantir la protecció de la seguretat ciutadana.

La finalitat d’aquest programa és que els menors denunciats per consum o tinença de drogues a la via pública assumeixin les seves accions conjuntament amb els seus pares i mares, i/o els seus tutors legals, reconeixent els fets comesos i acceptant la realització d’una tasca reparadora i educadora que resulti beneficiosa per aquest menors i per la comunitat. Amb aquest programa s’intenta doncs que l’actuació no quedi només en una mesura punitiva, és a dir una sanció econòmica. El procediment previst en aquest programa serà d’aplicació als menors d’edat, majors de 14 anys i menors de 18 anys, sempre i quan no siguin reincidents.

En el moment que els Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Urbana de Figueres identifiquin un menor presumptament infractor, els agents valoraran la conveniència de traslladar-lo a dependències policials o al seu domicili. Un vegada en contacte amb els pares, tutors o representants legals, se’ls informarà de la infracció presumptament comesa pel menor i de l’eventual sanció econòmica que pot comportar. Alhora se’ls donarà a conèixer la possibilitat de participar en una acció reparadora i educadora substitutiva de la sanció. Amb el resultat d’aquesta gestió es complimenta la documentació de tramitació a la comissaria de Figueres i als Serveis Socials del Consell Comarcal i Ajuntament de Figueres.

L’acció reparadora i educadora prevista en aquest programa consisteix en la participació dels menors en un programa de tres sessions sobre hàbits saludables i dels representants legals (mare/pare/tutor o tutora) en dos sessions d’entrenament en habilitats educatives. Ambdues activitats seran organitzades l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres.

L’educador referent del programa farà una entrevista inicial amb el menor i els seus pares o tutors, per tal que coneguin el programa. Si s’accepten participar-hi signaran un full de compromís.  L’educador també farà el seguiment del procés i aplicarà les activitats previstes. Una vegada finalitzades les activitats, l’educador valorarà si s’ha complert o no la reparació o l’actuació acordada i trametrà un informe als Mossos.

La mesura reparadora i educativa contempla treballar amb els menors en aspectes com la comprensió i acceptació de la norma(conceptes de convivència, civisme i responsabilitat), identificació de conceptes bàsics sobre drogues., sensibilització dels riscs directes (físics, psíquics...) i indirectes (problemes judicials, sinistralitat laboral, problemes familiars, rebuig social, dificultat per mantenir interaccions socials adequades) relacionats amb el consum de drogues. Finament es vol promoure l’adquisició d’habilitats personals i alternatives saludables orientades al no consum.

Amb els pares o tutors es farà una reflexió sobre diferents aspectes educatius que poden contribuir a evitar el consum de drogues i altres conductes problemàtiques per part dels seus fills i es donaran pautes educatives de caràcter preventiu en relació al consum de drogues i altres conductes de risc dels fills.