Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern municipal ha iniciat els tràmits perquè el primer Consell Ciutadà d’Infants de Figueres sigui una realitat el més aviat possible. Per això, durant el ple ordinari d...

El consell respon a la voluntat de promoure la participació dels infants, escoltant les seves opinions i els seus interessos. Alhora ha de permetre la consulta i assessorament de l'Alcaldessa i del Govern municipal sobre qüestions d'interès general del municipi.

Les funcions i objectius del consell passen per promoure hàbits democràtics i sentiments de pertinença als infants i adolescents; promoure un escenari que esdevingui educatiu i participatiu; donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants en temes relacionats amb la ciutat; projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania; permetre que els infants coneguin millor el funcionament de l’Ajuntament; posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència; i, finalment, promocionar els drets dels infants. Pel que fa a la seva composició estarà format per infants i adolescents escollits per l'alumnat de les escoles i instituts de Figueres, amb un màxim de dos participants per centre. Uns representants que seran escollits de forma democràtica.

La regidora d’Infància i adolescència, Mar Casas, explica que “es tracta d’un consell que tindrà un paper actiu i que les seves decisions seran importants pel Govern. Tant és així que les propostes es faran arribar a l'Alcaldia, que n’haurà de donar resposta escrita”. Casas afegeix que “l’Ajuntament es compromet a demanar la col·laboració del Consell Ciutadà d'Infants en el desenvolupament de dos projectes o assumptes específics a l'any, com a mínim i a dur a terme, com a mínim, una de les seves propostes”.

El Consell Ciutadà d'Infants es reunirà en sessió plenària amb caràcter ordinari tres cops l'any, sempre fora de l'horari escolar. També es podrà convocar de forma extraordinària a petició del president -càrrec que ostentarà l’alcaldessa o el regidor amb qui delegui- o a petició expressa d’una cinquena part dels seus membres.

Anualment es farà una audiència pública amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell d'Infants, en què es presentarà el treball anual del Consell i on s'exposaran els compromisos presos pel Govern de l'Ajuntament.